Fúze a akvizice

V rámci této specializace disponujeme rozsáhlými zkušenostmi s právním poradenstvím při převodech akcií či obchodních podílů, a to jak při prodeji, tak při jejich akvizici, dále při převodech podniku (jeho části) nebo nájmu podniku (jeho části).

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v této souvislosti zpravidla zahrnují:

  • právní due-diligence
  • zprostředkování účetního a daňového auditu
  • řešení regulatorních otázek
  • vyjednávání (zejm. smluvní a související dokumentace)
  • audit a úprava pracovněprávních vztahů (převod zaměstnanců, kolektivní smlouvy)
  • zajištění správních souhlasů, povolení a licencí
  • zakládání společných podniků
  • vytěsnění (squeez out) a ochrana minoritních akcionářů
  • post akviziční restrukturalizace

Na procesu fúzí a akvizic spolupracuje expertní tým Becker a Poliakoff, s.r.o., který tvoří nejen zkušení advokáti, ale i dalších odborníci z oboru ekonomie, účetnictví a daňového práva. Touto cestou jsme schopni poskytnout opravdu komplexní služby v oblasti M&A.