Reference

Becker & Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti práva obchodního, práva občanského, stavebního řádu, práva správního, práva
životního prostředí, práva energetického, mezinárodního práva soukromého, práva soutěžního, práva duševního vlastnictví, práva pracovního, práva hazardních her, vymáhání pohledávek, služby v oblasti sporové agendy a trestního práva s důrazem na hospodářské trestné činy jak osob fyzických, tak i právnických.