Consulegis Lisabon

Becker je již 20let členem mezinárodní sítě Consulegis. Letošní jarní setkání s kolegy z dalších 90 kanceláří z celého světa probíhá právě teď v Lisabonu. Potvrzuje se, že nic nenahradí osobní kontakt. Zajímavá témata (jako např. dopad Brexitu na společnosti v zemích EU založené právnickou osoba v UK, energetická krize a bankroty, kyberbezpečnost a další…), […]

Zjistěte více

U.S.-Czech Business Forum

Zástupci naší kanceláře se zúčastnili U.S.-Czech Business Forum které se konalo 4. května na Žofíně. Zajímavá témata a panely (energetika, dopady pandemie na finanční sektor, na vztahy mezi výrobci a dodavateli dílů, úloha logistických a distribučních firem, zásady udržitelnosti…). Akce poskytla také dobrou příležitost pro navázaní nových obchodních kontaktů. 

Zjistěte více

Setkání zástupců kanceláří Becker

Řídící partner pražské kanceláře se zúčastnil pravidelného setkání zástupců všech poboček Becker & Poliakoff. Po dvouleté covidové odmlce se akce konala v Naples, Florida. Rostoucí počet právníků a rozšiřující se síť kanceláří je dobrým signálem našim klientům, kterým můžeme nabídnout v USA komplexní právní servis včetně profesionálních služeb v oblasti vládních vztahů díky našemu zastoupení […]

Zjistěte více

Česká delegace MZV pod vedením státního tajemníka pana M. Staška zavítala i do hlavního města Paraguaye – Asunciónu

Česká delegace MZV pod vedením státního tajemníka pana M. Staška zavítala i do hlavního města Paraguaye – Asunciónu. V rámci B2B setkání se zástupcem ministerstva zahraničních věcí ČR, velvyslanectví ČR pro Argentinu, Uruguay, setkal v Paraguay pan Oscar Mersán Galli , partner MERSAN ABOGADOS  (Fulgencio R. Moreno 509 | Edificio “De La Colina” | Piso […]

Zjistěte více

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (The Whisteblower Protection Directive)

Dne 23. října 2019 byla přijata Směrnice Evropského Parlamentu a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (The Whisteblower Protection Directive) s transpoziční lhůtou 17. prosince 2021, dále jako „Směrnice“. Cíl Směrnice Potenciální oznamovatelé porušení práva Unie, o nichž se dozvěděli při své práci, anebo při činnosti s prací související, a při nichž […]

Zjistěte více

Podnikatelská mise do Argentiny a Uruguaye

Zástupce naší kanceláře se účastní, jako člen doprovodné podnikatelské delegace, cesty státního tajemníka MZV pana Miloslava Staška do Argentiny a Uruguaye.  Cílem naší kanceláře je navázat kontakty s místními advokátními kancelářemi a daňovými a účetními poradci, tak abychom byli schopni rozšířit portfolio služeb o tyto jurisdikce, do nichž směřuje stále větší a větší počet českých […]

Zjistěte více

Jarní koncert Pražského filharmonického sboru a PKF-Prague Philharmonia

Sobotní jarní koncert Pražského filharmonického sboru a PKF-Prague Philharmonia. Tentokráte nejen úžasný hudební zážitek – ale i večer plný emocí a solidárních gest – koncert byl věnován Ukrajině, kam byl i díky společnosti Cetin přenášen, úvodní slovo velvyslance Ukrajiny a jeho manželky, po kterém následovala ukrajinská hymna v podáni sboru za účasti ukrajinských umělců, byly […]

Zjistěte více

Odešla Madeleine Albrightová

Svět ztratil další výraznou osobnost. Odešla skvělá diplomatka, zkušená politička. Bylo mi ctí, že jsem s ní mohl byt v osobním kontaktu, že jsem mohl naslouchat jejím názorům a životním zkušenostem. Byla to vždy úžasná setkání. Bude chybět. Čest její památce. Martin Klimpl

Zjistěte více

Podnikatelská mise: Zahájení Národního dne České republiky na EXPO 2020 ve Spojených arabských emirátech

Ve dnech 20. – 21.3. 2022 naše kancelář Becker & Poliakoff Consulting, a.s. doprovázela předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na zahájení Národního dne České republiky na EXPO 2020 ve Spojených arabských emirátech, v Dubaji. Bylo nám ctí účastnit se pracovní návštěvy, jejíž součástí byla i konference na téma „Nové výzvy pro energetiku, smart energie, řešení […]

Zjistěte více