Novela zákoníku práce ze dne 1.10.2023


Vážení klienti,

dne 1. října 2023 nabývá účinnosti první část novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Nejzásadnější změny, které tato novela přináší, jsou následující.

  • Digitalizace právního jednání v souvislosti s uzavíráním smluv na dálku a s tím související právo zaměstnance od takovéto smlouvy odstoupit do sedmi dnů, pokud nebylo započato s plněním.
  • Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele a s tím související povinnost informovat zaměstnance o obsahu práce nejpozději do sedmi dnů od vzniku pracovního poměru.
  • Zavedení placené dovolené pro osoby pracující na DPP a DPČ, účinné od 1.1.2024 a s tím související způsob výměry délky dovolené (fikce 20hodinového pracovního týdne).
  • Příplatky pro osoby pracující na DPP a DPČ za práci během svátků, ve ztížených pracovních podmínkách, práci v noci a o víkendu.
  • Povinnost rozvrhovat osobám pracujícím na DPP a DPČ pracovní dobu ve formě písemného rozvrhu pracovní doby a seznámit je s ním nebo s jeho změnou nejpozději 3 dny předem.
  • Práce na dálku a s tím související náhrady nákladů zaměstnavatelem zaměstnanci.
  • Povinnost zaměstnance podat písemnou žádost o rodičovskou dovolenou alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou.
  • Zúžení okruhu písemností, pro něž platí přísnější pravidla doručování ve smyslu ustanovení § 334 až § 337 zákoníku práce, tedy vypuštění veškerých písemnosti týkající se vzniku a změn pracovního poměru a záznamu o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
  • Nová posloupnost doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci, přičemž primárně je upřednostňováno doručování pracovněprávních písemností na pracovišti.
  • Elektronické doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci po vzájemné dohodě, fikce doručení.

Podrobnější informace o jednotlivých změnách naleznete v přiloženém dokumentu.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.