Zdanění malých zásilek ze zemí mimo EU


Čínské e-shopy, lákající na levné zboží a poštovné zdarma, zná určitě každý. Nízká cena je převážně způsobena zproštěním malých nákupů od dovozního cla a DPH. To ale bude brzo minulostí, neboť na základě změny předpisů Evropské unie došlo ke změně podmínek při zasílání zboží ze zemí mimo členské státy EU, s původní platností od 1. ledna 2021.

Ke změně však kvůli celosvětové pandemii Covid-19 s novým rokem nedošlo, a tak Evropská komise účinnost směrnice upravující podmínky dovozu zásilek ze zemí mimo EU posunula o půl roku, tedy na 1. července 2021. Směrnice však do tohoto data nebyla implementována do českého právního řádu, a tak se DPH při dovozu zásilek nízké hodnoty (do 22 EUR) ze zemí mimo EU dle celního úřadu dočasně vybírat nebude.

Chystaná novela zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona byla předložena Vládou ČR Poslanecké sněmovně v květnu 2020 a po třetím čtení zamířila do Senátu ČR. A o co v novele půjde? Změna bude zásadní u malých zásilek, které budou nově podléhat dani a povinnost podat celní prohlášení. Hranice osvobození od cla však pro zásilky zůstává stejná, tedy zásilky do 150 EUR zůstanou bez cla.  Zjednodušení administrativy spojené a celním řízením pro příjemce zásilek nabízí Česká pošta, která si za tuto službu účtuje jednorázový poplatek 97Kč.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty má srovnat podmínky čínských e-shopů a s těmi evropskými a zajistit tak rozpočtu EU až o sedm miliard ročně vyšší příjmy z DPH. I přesto, že se nyní drobné zásilky z třetích zemí zdraží, odborníci neočekávají zásadní dopad na poptávku českých spotřebitelů.