Zástupce naší kanceláře se zúčastnil prvního konferenčního hovoru CONSULEGIS


Naše kancelář je již více než dvacet let aktivním členem sdružení nezávislých advokátních kanceláří Consulegis, které v době sdružuje advokátní kanceláře na 4 kontinentech s více než tisícem  právníků a dalšími experty jako jsou daňoví poradci, auditoři a účetní. Zástupce naší kanceláře se zúčastnil prvního konferenčního hovoru v rámci této organizace  na téma COVID 19, a jak se ní a jejími důsledky vyrovnávají jednotlivé právní firmy v různých, často velmi odlišných jurisdikcích. Jakkoliv je přístup různých zemí k současné krizi a boji s ní velmi rozdílný , tak se jednotlivé kanceláře  v různých jurisdikcích a na různých kontinentech  snaží s ní  vyrovnat způsobem velmi podobným . Fyzický provoz kanceláří je, byť v omezeném rozsahu zachován, drtivá většina služeb klientům je poskytována jednotlivými právníky z domova s tím, že klienti jsou průběžně informováni o posledním vývoji a opatřeních online, prostřednictvím webových stránek, či pravidelných newsletterů. V neposlední řadě většina kolegů pokračuje, i v této nelehké době, v nezmenšené míře (a často i ve větším rozsahu) v poskytování služeb Pro Bono. Důležitým poznatkem bylo i to, že i nadále jsou členové Consulegis schopni poskytovat své služby napříč svými jurisdikcemi, což je i  jeden z hlavních důvodů existence tohoto sdružení.