Věnujeme se energetice


Rádi jsme se zúčastnili diskusní snídaně pořádané týdeníkem #Euro a skvěle připravené konferenci Green Deal pořádané #Hospodářskými novinami. Z vystoupení řečníků a diskusí si odnášíme další zajímavé názory, které uplatňujeme v naší práci pro klienty. Úspěšně jsme také napomohli uskutečnění neformálního setkání poslanců PSP ČR – expertů K5 pro energetiku – se zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory České republiky, Svazu obchodu a cestovního ruchu a Komora obnovitelných zdrojů, kde tématem byla současná energetická krize, její dopady do podnikatelského prostředí a nalezení adekvátní pomoci ze strany státu na národní a evropské úrovni.