Úvěrové programy COVID


COVID III. Vláda ČR dne 20. 4. 2020 schválila návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených koronavirem, kterým bude, pokud bude zákon přijat, poskytnuta záruka v celkové výši 150 miliard Kč na provozní záruky pro malé a střední podnikatele. Z tohoto programu, nazývaného COVID III, mají být poskytnuty záruky za provozní úvěry do výše maximálně 50 mil. Kč, se zárukou 80 až 90 %, pro podnikatele nejvýše s 500 zaměstnanci.

COVID Praha. Českomoravská záruční a rozvojová banka spolu s hlavním městem Prahou připravily úvěrový program COVID Praha, kde byly k dispozici záruky pro podnikatele ve výši 1,4 miliardy Kč. Program byl spuštěn dnes (21. 4. 2020) a do 9 minut od svého spuštění byl zcela vyčerpán a příjem žádostí byl ukončen.