Úprava pravidel pro překročení hranic od 14. 4. 2020


V návaznosti na vývoj situace šíření koronaviru přijala vláda ČR usnesení č. 387 (publikované pod č. 150/2020 Sb.), kterým mírně modifikovala s účinností od 14. 4. 2020 do konce nouzového stavu pravidla pro překračování hranic České republiky.

Pokud jde o vycestování občanů ČR a dalších osob z území České republiky, je to možné pouze v nezbytných případech s tím, že účel vycestování musí být v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu a nelze účelu vycestování dosáhnout cestou v rámci území České republiky.

Pokud jde o vstup na území České republiky, nadále je zásadně spojen s povinností vzdáleným způsobem vstup oznámit a následnou povinností krajské hygienické stanice nařídit takové osobě 14 denní karanténu. Z povinnosti oznámit vstup do ČR mají výjimku zejména občané České republiky, kteří vycestovali v naléhavé mimořádné situaci, pokud vycestovali maximálně na 24 hodin, nebo kteří vycestovali maximálně na 14 dní jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací.

Podle Ministerstva vnitra je případem vycestování do 24 hodin bez nutnosti karantény cesta zemědělců, kteří musejí kvůli práci vyjet během dne do sousední země, či cesta za hranice k doktorovi, veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobé vyjetí za účelem pečovat o rodinu apod. (na hranicích je důvod nutné doložit).

Pro zvláštní skupinu osob, tzv. pendlerů pracujících v zahraničí dochází ke sjednocení režimu pro všechny sousední státy. Takoví pendleři mají povinnost oznámit vstup na území České republiky, pokud doba jejich vycestování byla delší než 14 dní. Dále pak je pro pendlery podmínkou pro vycestování kratší než 14 dní předložení nóty zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby a základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické infrastruktury a že v místě výkonu práce je vyhlášena zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (totéž platí pro vycestování kratší než 14 dní pracovníků servisu kritické infrastruktury za účelem takového servisu). Pokud nejde o uvedené případy, pak pendleři mohou do ciziny vycestovat jen minimálně na 14 dní s nutností 14 denní karantény po návratu.

Nadále, s některými výjimkami (kupř. zahraniční pendleři, pracovníci mezinárodní dopravy, průjezd a repatriace občanů Evropské unie, v případě naléhavých mimořádných situacích), platí pro cizince zákaz vstupu na území ČR.