Prodloužení nouzového stavu


Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 28. 4. 2020 v 19.49 hod. přijala usnesení, kterým vyslovila souhlas s prodloužením doby nouzového stavu do 17. 5. 2020. Dosud měl nouzový stav platit jen do konce dubna 2020. Vláda ČR však navrhla prodloužení o 25 dní, kdežto opozice byla ochotna přistoupit jen na menší prodloužení, kupř. o 7 dní. Při hlasování bylo pro návrh 54 poslanců z přítomných 101, 24 poslanců bylo proti.