Poukazy na zájezd


V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je projednáván zákon, který směřuje do oblasti vztahu mezi podnikateli v cestovním ruchu (pořadateli zájezdů) a zákazníky. Návrh zákona dává právo pořadateli vystavit poukaz na zájezd namísto vrácení ceny zájezdu v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu zákazníkem s dobou zahájení zájezdu 20. 2. 2020 – 31. 8. 2020. Takto vystavený poukaz na zájezd odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem, a to v zásadě nejdéle do 31. 8. 2021 (ochranná doba pro pořadatele zájezdu). V rámci této ochranné doby může zákazník požádat pořadatele zájezdu o nabídku zájezdu. Nabídku pořadatel musí učinit do 30 dní a musí nabídnout zájezd stejné nebo vyšší kvality, jinak ochranná doba končí. Pokud zákazník nepožádá o náhradní zájezd do 31. 8. 2021, pořadatel zájezdu vrátí zákazníkovi do 14 dnů od konce této lhůty uhrazenou cenu zájezdu. Opozice k návrhu uplatnila pozměňovací návrhy, dá se tedy očekávat, že před schválením zákona ještě dojde k jeho změnám.