Poskytujeme právní služby pro Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky


Naše kancelář zajišťuje komplexní právní služby pro Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky, zejména se zaměřením na potravinové právo a právo hospodářské soutěže. V současné době poskytujeme rovněž analýzu dopadů jednotlivých krizových opatření na členy Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky a pomáháme s řešením nastalé situace v rámci compliance.