Policie bude nově moci udělovat blokové pokuty v souvislosti s přijatými opatřeními


V nejbližších dnech bude v poslanecké sněmovně projednáván návrh zákona upravující pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, které postihují porušení povinností stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními. Příkazem na místě lze podle obecné úpravy uložit pokutu do 10 000 Kč. Při ukládání pokuty příkazem na místě obdrží obviněný příkazový blok. Podpisem příkazového bloku obviněným se příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Důležité je zmínit, že obviněný nemusí souhlasit se zjištěním stavu věci ani s právní kvalifikací ani s uloženou pokutou a její výší. V takovém případě nelze uložit pokutu příkazem na místě a věc jde do správního řízení.