Podporujeme Nadační fond Mathilda


Včera proběhl křest kalendáře nadačního fondu Mathilda, který dlouhodobě podporujeme.

Nadační fond Mathilda se zabývá především následujícími činnostmi pro těžce zrakově postižené:
  • pořízením (vlastním chovem, nákupem, ), výchovou a výcvikem vodicích psů
  • podporou zejména mladých hudebních interpretů formou organizování koncertů, na nichž vystupují, a koupí kvalitních hudebních nástrojů
  • vzdálenou IT podporou a pořádáním speciálních počítačových kurzů
  • vydáváním zvukového časopisu a péčí o databázi elektronických knih
  • v rámci projektu Mathelier pořádáme kurzy hmatového modelování, nejen pro zrakově postižené, ale i pro vidící veřejnost
  • v našem 3D studiu vytváříme pomocí 3D tisku nejrůznější modely předmětů či staveb, což umoňńuje nevidomým seznámit se s jejich podobou hmatem
  • pořádáním řady setkání a společenských akcí pro zrakově postižené

Zakoupením kalendáře můžete pomoci i vy.

Více informací zde:

www.mathilda.cz