Podporujeme kampaň Hospodářské komory „Než bude pozdě“


Podpořit Hospodářskou komoru v jejím úsilí pomoci podnikatelům a při jejím vyjednávání s vládou o podpoře živnostníků a zaměstnavatelů se rozhodly firmy z několika odvětví. Podnikatelé v kampani „Než bude pozdě“ nabádají k záchraně podnikání, pracovních míst a restartu tuzemské ekonomiky.

 „Hospodářská komora ČR svým přístupem k řešení ekonomických dopadů koronavirové krize prokázala svoji nezastupitelnost. Svým proaktivním přístupem, kdy vytvořila platformu pro komunikaci s vládou a snaží se přenášet podněty a připomínky opřené o praktické poznatky z podnikatelského prostředí směrem k legislativě, významně přispívá k tomu, aby navrhovaná opatření byla efektivní a využitelná v praxi. Systémovost, razantnost, včasnost, funkčnost opatření – to jsou principy, které Hospodářská komora podporuje a vládě připomíná. I proto jsme se rozhodli tuto kampaň podpořit,“ poznamenal managing partner a advokát společnosti Martin Klimpl.

Více zde