Plán uvolňování opatření


Vláda ČR představila plán uvolňování podnikatelských aktivit

Podle plánu představeného 14. 4. 2020 se očekává pět etap uvolňování. V první etapě (od 20. 4.) se otevřou zejména řemesla s provozovnou, farmářské trhy, autobazary a autosalony. V druhé etapě (od 27. 4.) se otevřou provozovny do 200 m2, které nejsou v nákupních centrech. Od 11. 5. nastává další, třetí, etapa uvolnění, kdy se mohou otevřít provozovny do 1000 m2 mimo nákupní centra, autoškoly, posilovny a fitness centra (bez zázemí). Ve čtvrté etapě (od 25. 5.) se mohou otevřít zejména venkovní zahrádky a výdejní okénka restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinoték a pivoték, dále holičství, kadeřnictví, manikúry, regenerační služby atp. V poslední, páté, etapě (od 8. 6.) se očekává uvedení do provozu zejména všech provozoven v nákupních centrech a provozoven nad 1000 m2 mimo nákupní centra, vnitřních prostor restaurací, hospod atp., hotelů, taxislužby, aj. Uvolňování se může v návaznosti na vývoj situace dále měnit.

Uvolňování dalších aktivit

Předpokládá se od 20. 4. povolení svateb do 10 lidí za splnění dalších podmínek, od 25. 5. se mohou otevřít muzea, galerie a výstavní síně a venkovní výběhy zoologických zahrad, konečně od 8. 6. budou moci otevřít za splnění podmínek divadla, zámky, hrady a budou moci proběhnout další kulturní, společenské a sportovní akce do 50 osob, stejně jako hromadné akce (při dodržení podmínek), některé zotavovací akce, některé činnosti v cestovním ruchu, svatby za splnění podmínek a budou moci otevřít vnitřní prostory zoologických zahrad. Uvolňování se může v návaznosti na vývoj situace dále měnit.

Vláda ČR představila s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy plán uvolňování škol

Podle plánu představeného 14. 4. 2020 by se školy mohly postupně uvolňovat. Jako první by se mohly uvolnit některé aktivity v rámci vysokých škol, následovat mají střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, základní umělecké školy a nakonec školy základní. Předpokládá se, že do prázdnin se do škol nemusí v zásadě vrátit žáci 2. stupňů základních škol. V prvním sledu se umožní individuální aktivity na vysokých školách, včetně zkoušek, a to pro studenty závěrečných ročníků (od 20. 4.), následně od 11. 5. se umožní příprava na maturitu a na jiné závěrečné zkoušky žáků středních škol a individuální výuka zejména na základních uměleckých školách. Žáci 1. stupně základních škol by pak mohli nastoupit od 25. května do škol, avšak jen ve skupinách po 15 dětech, a též se umožní výuka zejména na základních uměleckých školách maximálně v počtu 5 dětí ve skupině. Od 1. 6. se pak umožní maturitní a jiné závěrečné zkoušky a omezeně praktické vyučování, později v červnu, aniž by byl zatím znám přesný termín, mohou proběhnout přijímací zkoušky a eventuálně omezeně výuka žáků 2. stupně základních škol. Uvolňování se může v návaznosti na vývoj situace dále měnit.