PKF-Prague Philharmonia a zahájení českého předsednictví v Radě Evropské unie


PKF-Prague Philharmonia přispěla ke slavnostnímu zahájení českého předsednictví v Radě Evropské Unie. Její fantastický výkon na pátečním slavnostním koncertu v Rudolfinu podtrhl výjimečnost události, které se zúčastnili čeští ústavní činitelé, zástupci diplomatického sboru v Praze a další osobnosti.
Vyvrcholením byl doprovod vystoupení klavíristy Tomáše Kačo při přednesu díla Silnější než včera, které zaznělo ve světové premiéře.
JUDr. Klimpl již měl tu příležitost se s Tomášem seznámit na akci American Friends of the Czech Republic F.Malka ve Washingtonu v roce 2018, kde Tomáš na akci vystoupil, a to i díky Bakala Foundation. Becker byl u obou akcí.