Petr Brandl: Příběh bohéma


Advokátní kancelář uspořádala dne 2.12.2023 pro své klienty a další zájemce komentovanou prohlídku výstavy Petr Brandl: Příběh bohéma, která se koná ve Valdštejnské jízdárně. Již samotný název napovídá, že výstava je pojatá ve dvou liniích, samozřejmě hlavní důraz je kladen na mimořádné dílo (portréty, žánrové výjevy, oltářní obrazy atd.) P. Brandla, ale velká pozornost je věnována i pestrému a bouřlivému životu tohoto umělce, což atraktivnost této výstavy jen zvyšuje.

Výstavou provázela samotná kurátorka a velká znalkyně života a díla tohoto umělce PhDr. A. Steckerová a též autorka krásného katalogu/knihy o P. Brandlovi.

Účastníci prohlídky tak mohli nejen obdivovat vystavené obrazy, jichž je na šedesát, ale vyslechnout i poutavé vyprávění o pozoruhodném životě tohoto umělce, který byl ve své době nejlépe placeným malířem, nicméně díky svému bohémskému životu nakonec zemřel v chudobě.

Pro účastníky byla návštěva této výstavy příjemným zážitkem v tomto předvánočním čase.