Odešla Madeleine Albrightová


Svět ztratil další výraznou osobnost. Odešla skvělá diplomatka, zkušená politička. Bylo mi ctí, že jsem s ní mohl byt v osobním kontaktu, že jsem mohl naslouchat jejím názorům a životním zkušenostem. Byla to vždy úžasná setkání. Bude chybět. Čest její památce.

Martin Klimpl