Veřejné zakázky a výběrová řízení

V oblasti veřejných zakázek a výběrových řízení se zaměřujeme na právní poradenství veřejným i soukromým subjektům, ať se již nachází v pozici zadavatele (veřejných) zakázek či v pozici uchazeče o zakázku. Právní služby poskytujeme jak v oblasti veřejného zadávání (veřejných zakázek a koncesí), tak v oblasti zadávání zakázek čistě soukromoprávními subjekty (výběrová řízení). Zastupujeme klienty ve správním a soudním řízení, která na zadávání zakázek navazují. V rámci svých služeb se specializujeme na následující oblasti:

 • zpracování právních stanovisek ohledně optimálního postupu zadavatele v oblasti zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení
 • nastavení interních postupů zadavatele (vnitřní normativní akty, metodiky) zadávání veřejných zakázek či udělování koncesí
 • příprava vzorových dokumentů v rámci zadávacího (výběrového) řízení
 • komplexní realizace („na klíč“) zadávacího (koncesního) řízení dle specifických potřeb klienta
 • zpracování analýz právních rizik postupu veřejných a soukromých zadavatelů
 • poskytování právních konzultací k jednotlivým krokům veřejných a soukromých zadavatelů
 • revize kompletnosti a správnosti nabídek uchazeče o (veřejnou) zakázku
 • zastupování klientů v řízení před ÚOHS či soudy ve věci veřejných zakázek
 • příprava dokumentace pro archivaci dle zákona o veřejných zakázkách
 • příprava a realizace výběrových řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
 • posuzování postupu veřejného a soukromého zadavatele z pohledu hospodárnosti, ekonomické a daňové optimalizace

Cílem našeho právního poradenství je co možná největší eliminace rizik zadavatelů a uchazečů ve všech etapách zadávacího a výběrového řízení.