Správní řízení a soudnictví

Na základě znalosti rozhodovací praxe a postupu správních orgánů a správních soudů poskytujeme právní poradenství ve vztahu k veškeré činnosti správních orgánů, dále:

  • sepisujeme podněty a návrhy na zahájení řízení, opravné prostředky, procesní návrhy atd.
  • zastupujeme a poskytujeme právní poradenství ve správních řízeních
  • zastupujeme a poskytujeme právní poradenství ve správním soudnictví – přezkum správních rozhodnutí, ochrana proti nečinnosti a ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu
  • sepisujeme správní žaloby, kasační stížnosti, návrhy na přiznání odkladného účinku žaloby/kasační stížnosti atd.
  • zastupujeme v soudních sporech o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem