Právo nemovitostí a právo stavební

Ve velké míře se zabýváme poskytováním právních služeb na poli stavebního práva a práva nemovitostí. V oblasti stavebního práva poskytujeme:

  • služby spočívající zejména v jednání se správními orgány (stavební úřady, katastrální úřady apod.)
  • přípravy návrhů týkajících se řízení vedených před těmito úřady (územní plánování, stavební řád, vkladové řízení a zápisy do katastru nemovitostí)
  • zastupování ve specifických oblastech práva nemovitostí, jakými jsou právo myslivosti či právo ochrany přírody a krajiny (zřizování obor, honební právo, chráněná území apod.)
  • zastupování v právních vztazích souvisejících s pozemními komunikacemi

Kromě práva stavebního jsme připraveni zajistit právní poradenství ohledně všech vztahů souvisejících s nemovitostmi, jakými jsou:

  • nájem a pronájem nemovitého majetku
  • vlastnická práva k nemovitostem
  • spoluvlastnické vztahy včetně vztahů společenství vlastníků bytových jednotek (např. smlouvy o výstavbě, prohlášení vlastníka)

Dále připravujeme smlouvy kupní, nájemní, zástavní, smlouvy o zřízení věcného břemene či obdobného práva, včetně zajištění jejich aprobace příslušným správním úřadem.