Monitoring – Koronavirus v Evropě


Evropská komise předloží návrhy na změny právě diskutovaného rozpočtu Evropské Unie pro období 2021-2027 s cílem vypořádat se s ekonomickými dopady koronavirové krize:

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v sobotu 28/03/2020 uvedla, že Komise připraví návrh nového stimulačního balíčku, který bude obsahovat mimo jiné návrhy na změny právě diskutovaného rozpočtu EU pro období 2021-2027. Cílem stimulačního balíčku by mělo být vypořádání se s ekonomickými dopady koronavirové krize. V první řadě by měla být zajištěna maximální flexibilita aktuálně dostupných rozpočtů včetně například rozpočtu pro kohezní politiku. Komise nicméně zváží veškeré dostupné možnosti zajištění financování stimulačního balíčku. Více zde a zde.

Evropská komise vydala pokyny k zajištění volného pohybu klíčových pracovníků:

Evropská komise dne 30/03/2020 vydala pokyny, které mají zajistit volný pohyb klíčových pracovníků v rámci Evropské Unie. V posledních týdnech byl pohyb pracovníků omezen v souvislosti s šířením koronaviru a uzavíráním hranic, což by u některých sektorů mohlo vést až k ohrožení životaschopnosti řady podniků. Pokyny vydané Evropskou komisí se vztahují na klíčové pracovníky, mezi které Komise zařadila osoby pracující ve zdravotní péči, v potravinářství, osoby pečující o seniory a děti, i některé pracovníky veřejných služeb. Komise vyzvala členské státy, aby zavedly zvláštní a rychlé postupy bez jakýchkoli překážek pro zajištění hladkého přechodu přes hranice včetně zdravotní prohlídky, hladký přechod přes hranice by měl být umožněn i sezónním pracovníkům zejména zemědělského sektoru. Pracovníkům by členské státy měly zajistit ochranu zdraví a bezpečnosti. Více zde.

Evropská komise schválila francouzské schéma státních podpor ve výši 1,2 miliardy EUR s cílem pomoci mikro a malým podnikům postiženým koronavirovou krizí:

Evropská komise dne 30/03/2020 schválila francouzský návrh schématu státních podpor s cílem pomoci mikro a malým podnikům, které byly postiženy koronavirovou krizí. Celková výše státních podpor dosáhne 1,2 miliardy EUR, oprávněnými žadateli budou společnosti s maximálně 10 zaměstnanci a ročním obratem nižším než 1 milion EUR. O podporu budou moci žádat ty mikro a malé společnosti, jejichž provoz byl ukončen v důsledku opatření přijatých s cílem zastavit šíření koronaviru, nebo jejichž měsíční obrat za měsíc březen klesl o nejméně 70 % oproti stejnému období minulého roku. Maximální výše podpory by měla činit 3.500 EUR na společnost. Více zde.

Rada Evropské Unie přijala opatření k okamžitému uvolnění finančních prostředků s cílem řešení dopadů koronavirové krize:

Rada Evropské Unie dne 30/03/2020 přijala opatření k okamžitému uvolnění finančních prostředků s cílem řešení dopadů koronavirové krize, a to prostřednictvím dvou legislativních aktů (Strukturální a investiční fondy a Fond solidarity EU). Podle vyjádření Rady „Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus poskytne členským státům přístup k prostředkům pro účely soudržnosti ve výši 37 miliard eur, díky nimž budou moci posílit systémy zdravotní péče a podpořit malé a střední podniky, režimy zkrácené pracovní doby a komunitní služby.“ Opatření by měla umožnit pokrytí nákladů již od 01/02/2020, pokud tyto náklady vznikly „v souvislosti s úsilím věnovaným záchraně životů a ochraně občanů“. Oba legislativní akty budou v úředním věstníku zveřejněny již 31/03/2020, v platnost vstoupí dne 01/04/2020. Více zde.

Rada Evropské Unie schválila dohodu o volném obchodu s Vietnamem:

Rada Evropské Unie dne 30/03/2020 přijala rozhodnutí o schválení dohody o volném obchodu s Vietnamem, díky čemuž může dohoda na straně EU nabýt platnosti. Nyní se čeká na ratifikaci dohody ze strany Vietnamu, dohoda by poté mohla vstoupit v platnost v polovině letošního roku. Díky dohodě dojde k odstranění 99 % cel mezi EU a Vietnamem, cla se budou rušit postupně v průběhu následujících deseti let. V prvním roce platnosti smlouvy budou cla zrušena u 65 % zboží vyváženého z EU do Vietnamu. Více zde.

Francouzská národní konfederace práce obvinila skupinu Carrefour z nezajištění dostatečné ochrany vlastních pracovníků v souvislosti s úmrtím zaměstnance na koronavirus:

Francouzská národní konfederace práce (CGT Union) obvinila skupinu Carrefour z nezajištění dostatečné ochrany vlastních pracovníků, podle CGT Union skupina Carrefour bezohledně toleruje rizika nákazy koronavirem COVID19. Francouzská konfederace práce tímto prohlášením reagovala na úmrtí jedné z pokladních skupiny Carrefour, která ve Francii zemřela na následky této nákazy. Podle skupiny Carrefour je ale ochrana zaměstnanců zabezpečována prostřednictvím poskytovaných dezinfekčních gelů, postupně dochází i k instalaci plexiskel u pokladen. Zaměstnancům byly poskytnuty i rukavice a pokrývky hlavy, o roušky Carrefour požádal, stále na ně ale čeká. Podle CGT Union ale dochází k instalaci plexiskel teprve od 21/03/2020, přičemž některé poskytované ochranné pomůcky jsou zaměstnancům distribuovány i přesto, že doba jejich expirace vypršela již v roce 2001. CGT Union uvedla, že počet potvrzených případů nákazy v sektoru dosáhl 181, a vyzvala k zajištění posílené ochrany zaměstnanců a omezení otevírací doby obchodních řetězců. Více zde.