Monitoring evropských událostí k 8.6.2020


Rada schválila návrh balíčku na pomoc v souvislosti s koronavirovou krizí v rámci Globální reakce na koronavirus ve výši 36 miliard EUR

Rada schválila dne 08/06/2020 návrh balíčku Team Europe na pomoc partnerským zemím v rámci Globální reakce na koronavirus. Balíček dosahuje téměř 36 miliard EUR, zdroje budou přerozděleny partnerským zemím. Rada vyzvala ke koordinaci se všemi zúčastněnými stranami včetně OSN, regionálních organizací, i mezinárodních organizací. Více zde.

Evropská Unie poskytne inovativním podnikům 314 milionů EUR na boj proti koronaviru a na podporu oživení

Evropská komise informovala dne 08/05/2020, že v rámci pilotního nástroje Accelerator poskytla téměř 166 milionů EUR celkem 36 podnikům připraveným bojovat s pandemií koronaviru. Dodatečných 148 milionů EUR poskytne dalším 36 podnikům, které mají za cíl přispět k plánu na obnovu oživení Evropy. Dohromady tak bude podnikům zajištěno financování ve výši 314 milionů EUR. Vybraných 36 podniků, které přispějí k boji proti koronaviru, bude pracovat například na rozšíření výroby biodekontaminačních ubrousků, na vývoji systémů monitorování ventilace, které budou záchranářům v reálném čase poskytovat zpětnou vazbu o kvalitě ventilace aplikované pacientovi, či na vývoji protilátkové platformy pro léčbu závažných případů infekce. Podniky, které jsou připraveny zapojit se do plánu na podporu oživení Evropy, budou pracovat v celé řadě odvětví a projektů včetně například vývoje silnějších a vyšších věží pro větrné turbíny vyrobených z dřevěných modulů, které by mohly razantně snížit náklady na výrobu větrné energie, systém produkce organických hnojiv a řešení na bázi technologie blockchain, které má umožnit udržitelnější recyklační postupy výrobců. Více zde.

Evropská komise schválila litevské schéma státní podpory ve výši 30,5 milionu EUR na podporu chovatelů skotu a producentů mléka

Evropská komise schválila dne 08/06/2020 litevské schéma na podporu chovatelů skotu a producentů mléka, kteří byli postiženi koronavirovou krizí. Nové schéma bude dosahovat výše až 30,5 milionu EUR, podpora bude poskytována ve formě přímých grantů. Pro chovatele skotu bude alokováno 12 milionů EUR, zbylých 18,5 milionu EUR bude určeno na pomoc producentům mléka. Cílem schématu je zajistit společnostem potřebnou likviditu a životaschopnost, ale i stabilitu venkovských oblastí. Očekává se, že schéma pomůže zhruba 28.000 chovatelů skotu a 28.000 producentů mléka. Více zde.

V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno stanovisko Evropské centrální banky k návrhu nařízení o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti

V Úředním věstníku bylo dne 08/06/2020 zveřejněno stanovisko Evropské centrální banky (ECB) k návrhu nařízení o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19. Ve stanovisku se uvádí, že Komise zavede nezbytná opatření pro správu půjček s ECB, přijímající členský stát otevře pro správu obdržené finanční pomoci zvláštní účet u své národní centrální banky, tento členský stát převede splatné částky jistiny s úrokem z půjčky na účet Unie u ECB, a to dvacet pracovních dní před odpovídajícím dnem jejich splatnosti (zde). Ve Věstníku dále vyšla informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Polskem (zde) a Dánskem (zde) v souvislosti s rozšířením pandemie koronaviru.