Monitoring evropských událostí k 7.5.2020


Evropská komise připravuje balíček opatření týkající se turismu, dopravy a správy hranic; balíček by měl být předložen dne 13/05/2020

Evropská komise připravuje další opatření s cílem vypořádat se s následky koronavirové krize, nový připravovaný balíček by se měl týkat opatření v oblasti turismu, dopravy, a správy hranic. V rámci balíčku by měla být akcentována následující témata: zdravotní a bezpečnostní protokoly pro hlavní turistické destinace včetně hotelů a dalších typů ubytování; vodítka pro bezpečnou a zdraví neohrožující obnovu dopravy turistů; vodítka pro uvolnění opatření souvisejících s omezením přechodu hranic členských států; posouzení dočasných omezení cestování do Evropské Unie, které není hodnoceno jako nezbytné; a doporučení týkající se vydávání voucherů jakožto alternativní kompenzace za propadlé cesty a ubytování během koronavirové krize. Odvětví cestovního ruchu patří mezi odvětví nejvíce zasažená koronavirovou krizí, Komise očekává ztráty sektoru ve výši až 400 miliard EUR. Více zde.

Evropská komise předložila vodítka s cílem pomoci členským státům zrychlit proces uznávání odborných kvalifikací zdravotnických pracovníků

Evropská komise předložila dne 07/05/2020 vodítka, jejichž cílem je zajistit pomoc členským státům a urychlit proces uznávání odborných kvalifikací zdravotníků během koronavirové krize. Vodítka reagují na dosavadní nejistoty způsobené koronavirovou krizí spojené s implementací Směrnice o uznávání odborných kvalifikací z roku 2005, která se týká mimo jiné volného pohybu pracovníků ve zdravotnictví. Nová vodítka udávají členským státům možnosti, jak urychlit proces vzájemného uznávání zdravotnických kvalifikací & jak využít flexibility, kterou Směrnice z roku 2005 umožňuje. Více zde a zde.

Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 7,3 milionu EUR s cílem podpořit výzkum a vývoj související s koronavirovou krizí

Evropská komise schválila dne 07/04/2020 české schéma státní podpory, které by mělo sloužit k zajištění prostředků pro výzkum a vývoj související s pandemií koronaviru. Nové schéma bude dosahovat výše 200 milionů korun (7,3 milionu EUR), vypláceno bude ve formě přímých dotací. Podle vyjádření Evropské komise se do programu budou moci zapojit všechny společnosti v České republice, které jsou schopné realizovat příslušné výzkumné a vývojové projekty, a to ze všech sektorů. Schéma se bude zaměřovat na podporu vývoje inovačních řešení v boji proti koronavirové pandemii – lékařských a jiných zdravotnických technologií a řešení, například systémů 3D tisku a aplikací pro lepší logistiku. Více zde.

Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 314 milionů EUR s cílem pomoci malým a středním zemědělsko-potravinářským podnikům během koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 07/04/2020 maďarské schéma státní podpory určené na pomoc malým a středním zemědělsko-potravinářským podnikům během koronavirové krize. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 314 milionů EUR, jeho cílem je zajistit těmto podnikům přístup k okamžitým provozním a investičním prostředkům a umožnit další pokračování jejich činností. Více zde.

Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 40 milionů EUR na pomoc zemědělských podniků a rybářství

Evropská komise schválila dne 06/04/2020 finské schéma státní podpory určené na podporu podniků v sektorech zemědělství a rybářství během koronavirové krize. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 40 milionů EUR, mělo by být vypláceno v podobě přímých grantů. Pro zemědělské podniky je v rámci schématu alokováno 30 milionů EUR, 10 milionů pak pro podniky působící v odvětví rybolovu. Schéma by podnikům mělo pomoci zajistit dostatečnou likviditu skrze proplacení části výplat, nájemného, a dalších klíčových provozních nákladů. Více zde.