Monitoring evropských událostí k 6.4.2020 COVID-19


Francie podpořila zavedení krizového fondu ve výši až 420 miliard eur

Evropská komise v uplynulém týdnu uvedla, že navrhne úpravy víceletého finančního rámce (sedmiletého rozpočtu Evropské Unie) s cílem reflektovat dopady probíhající koronavirové krize (víceletý rozpočet by měl vstoupit v platnost dne 01/01/2021). Ministři financí členských států Evropské Unie budou o možnostech financování současné krize diskutovat dne 07/04/2020, cílem bude alokace prostředků ve výši až půl bilionu EUR. Francie nicméně již 06/04/2020 předložila návrh na zřízení fondu, který by dosahoval až 3 % HNP, přibližně 420 miliard EUR, a který by měl být využit na podporu nejvíce zasažených zemí. Více zde.

Evropská komise rozšířila působnost dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství

Evropská komise v sobotu 04/04/2020 předložila Sdělení komise týkající se změny dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19. Podpořila urychlení výzkumu a vývoje zaměřeného na boj proti koronaviru, upravila možnosti kumulace podpor vyplácených podnikům, ponechala ale maximální možnou částku 800.000 EUR na podporu jednoho podniku. Podpora na jeden podnik v zemědělské prvovýrobě rovněž nesmí přesáhnout 100.000 EUR (plus de minimis). Více zde.

Evropská komise a evropský investiční fond rozhodly o uvolnění finančních prostředků ve výši 8 miliard eur pro nejméně 100.000 malých a středních podniků

Evropská komise a Evropský investiční fond dne 06/04/2020 rozhodly o uvolnění celkem až 8 miliard EUR, které by měly být určeny na zajištění likvidity u nejméně 100.000 malých a středních podniků v EU. Záruky z Evropského investičního fondu (EIF) by měly podle sdělení Komise umožnit: zjednodušený a rychlejší přístup k záruce EIF; vyšší krytí rizika – až do výše 80 % potenciálních ztrát u individuálních úvěrů (oproti standardním 50 %); zaměření na úvěry na provozní kapitál v celé EU; možnost pružnějších podmínek, včetně odkladů, změn splátkového kalendáře nebo platebních prázdnin. Přístup k zárukám je již zajištěn. Více zde.

Evropská komise schválila britské schéma podpory ve výši 57 miliard eur na podporu malých a středních podniků

Evropská komise dne 06/04/2020 schválila britské schéma podpory zaměřené na pomoc malým a středním podnikům. Schéma by mělo dosáhnout celkové výše 57 miliard EUR (50 miliard Liber), a mělo by být určeno na přímé granty; kapitálové vklady; selektivní daňové výhody a zálohy; státní záruky za půjčky u bank; půjčky s příznivými úrokovými sazbami; podporu výzkumu a vývoje koronaviru; či podporu výroby produktů důležitých pro tlumení ohnisek koronaviru. Více zde.

Evropská komise schválila chorvatské schéma podpory ve výši 790 milionů eur na podporu podniků zaměřených na exportní aktivity

Evropská komise dne 06/04/2020 schválila chorvatské schéma státní podpory. Schéma by mělo dosáhnout výše až 790 milionů EUR, a mělo by být určeno na pomoc těm podnikům, jejichž aktivity jsou zaměřeny na export (alespoň 20 % z ročního příjmu), a které byly tudíž postiženy současnou koronavirovou krizí. Více zde.

Evropská komise schválila portugalské schéma podpory ve výši 13 miliard eur na podporu ekonomiky během koronavirové krize

Evropská komise dne 06/04/2020 schválila portugalské schéma státní podpory. Schéma by mělo dosáhnout výše až 13 miliard EUR, mělo by se skládat z přímých grantů a systému státních záruk pro půjčky na investiční a provozní prostředky poskytované komerčními bankami. Více zde.