Monitoring evropských událostí k 5.6.2020


V Úředním věstníku Evropské Unie byla zveřejněna nařízení týkající se odkladu použitelnosti některých opatření v souvislosti s koronavirovou krizí a neuplatnění určitých ustanovení v členských státech

V Úředním věstníku Evropské Unie byla dne 05/06/2020 zveřejněna nařízení, kterými se mění nařízení týkající se pravidel v oblasti civilního letectví – prováděcí nařízení (EU) 2018/1042, pokud jde o odložení použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (zde); a prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení termínu použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (zde). Zveřejněny byly rovněž informace o neuplatnění určitých ustanovení v souvislosti s rozšířením koronaviru v Řecku, Lucembursku, Rakousku, Bulharsku, Švédsku, Rumunsku, na Kypru a na Maltě (zde).

Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 5 miliard EUR na podporu výzkumu, vývoje, testování a výroby produktů souvisejících s koronavirem

Evropská komise schválila dne 05/06/2020 francouzské schéma státní podpory na podporu výzkumu, vývoje, testování a výroby produktů souvisejících s koronavirem (včetně vakcín, léčiv, nemocničního a lékařského vybavení, ventilátorů, či ochranných oděvů). Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 5 miliard EUR, spolufinancováno by mohlo být ze strukturálních fondů EU. Podpora bude poskytována ve formě přímých grantů, návratných záloh a daňových výhod. Více zde.