Monitoring evropských událostí k 5.5.2020


Rada Evropské Unie schválila návrh balíčku pomoci sousedním zemím ve výši 3 miliardy EUR předložený Evropskou Komisí dne 22/04/2020

Rada Evropské Unie schválila dne 05/05/2020 návrh balíčku pomoci deseti sousedním zemím, který Komise navrhla dne 22/04/2020. Balíček dosahuje celkem 3 miliard EUR, pro Albánii je v rámci balíčku vyčleněno 180 milionů EUR, pro Bosnu a Hercegovinu 250 milionů EUR, pro Gruzii 150 milionů EUR, pro Jordánsko 200 milionů EUR, pro Kosovo 100 milionů EUR, pro Moldávii 100 milionů EUR, pro Černou Horu 60 milionů EUR, pro Makedonii 160 milionů EUR, pro Tunisko 600 milionů EUR, a pro Ukrajinu 1,2 miliardy EUR. Podpora bude k dispozici po dobu 12 měsíců ve formě půjček za velmi příznivých podmínek, které zemím pomohou pokrýt okamžité a naléhavé potřeby financování, pomohou zajistit makroekonomickou stabilitu, a přispějí k ochraně občanů. Více zde.

Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 5,2 miliardy EUR na pomoc velkých podniků zaměřených na export

Evropská komise schválila dne 05/05/2020 české schéma státní podpory ve formě záruk na úvěry, schéma by mělo pomoci velkým podnikům, jejichž činnost je zaměřena na exportní aktivity, a které byly poznamenány současnou koronavirovou krizí. Nové schéma dosahuje výše 5,2 miliardy EUR (142 miliard korun), jeho cílem je zajistit prostředky na podporu poskytování úvěrů velkým vyvážejícím podnikům postiženým koronavirovou pandemií. Podpora ve formě státních záruk za úvěry bude dostupná velkým podnikům, jejichž vývoz představuje nejméně 20 % ročních příjmů z prodeje. Účelem tohoto režimu je omezit riziko spojené s poskytováním úvěrů vývozním podnikům, které jsou nejvíce postiženy hospodářským dopadem koronavirové pandemie, a tím zajistit pokračování jejich činností. Více zde.

Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 296 milionů EUR na podporu začínajících podniků během koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 05/05/2020 dánské schéma státní podpory ve formě úvěrových programů s cílem zajistit pomoc a podporu začínajícím podnikům během koronavirové krize. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 296 milionů EUR, a je rozděleno na dvě části – první je zaměřena na podporu podniků v jejich ranných stádiích, druhá na podniky, které již obdržely rizikový kapitál. Cílem schématu je vytvoření pobídek pro soukromé investice v začínajících podnicích a překonání finančního propadu v důsledku koronaviru, což by mělo vést k podpoře dalšího rozvoje společností. Více zde.

Evropská komise schválila řecké schéma státní podpory ve výši 10 milionů EUR s cílem pomoci sektoru květin

Evropská komise schválila dne 05/05/2020 řecké schéma státní podpory, které by mělo být určeno na pomoc podnikům, jejichž aktivity jsou spojeny s květinářstvím. Nové schéma bude dosahovat výše až 10 milionů EUR, a bude dostupné relevantním podnikům všech velikostí. Podpora bude vyplácena ve formě přímých grantů, bude zajišťovat dostatečnou likviditu společností, a měla by zajistit další pokračování jejich činnosti. Více zde.

Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 250 milionů EUR na podporu začínajících podniků a malých a středních podniků postižených koronavirovou krizí

Evropská komise schválila dne 05/05/2020 belgické schéma státní podpory ve formě podřízených úvěrů s cílem zajistit podporu začínajícím podnikům, scale-upům a malým a středním podnikům postiženým koronavirovou krizí působícím ve vlámské části země. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 250 milionů EUR. Více zde.