Monitoring evropských událostí k 4.6.2020


Objem maloobchodního prodeje v Evropské Unii v dubnu 2020 klesl o 11,1 %

Evropský statistický úřad EUROSTAT zveřejnil dne 04/06/2020 zprávu zaměřenou na objem maloobchodního prodeje. Ten podle výsledků Eurostatu v dubnu 2020 ve srovnání s březnem 2020 propadl v Evropské Unii o 11,1 %, v eurozóně pak o 11,4 %. V meziročním srovnání pak v dubnu 2020 došlo v Evropské Unii k propadu maloobchodního prodeje o 18 %, v rámci eurozóny pak dokonce o 19,6 %. V Evropské Unii k největšímu propadu došlo u prodeje pohonných hmot (- 25 %), nepotravinářského zboží (- 14,7 %), a potravin, nápojů a tabáku (- 5,9 %). Objem internetového prodeje ve stejném sledovaném období v Evropské Unii vzrostl o 11,9 %, v eurozóně o 10,9 %. Více zde.

Evropská komise poskytne 300 milionů EUR Alianci pro vakcíny

Evropská komise přislíbila dne 04/06/2020 v rámci globální reakce na koronavirus poskytnutí 300 milionů EUR Gavi, Alianci pro vakcíny. Tato částka bude poskytnuta Gavi, Alianci pro vakcíny v případě, že bude schválen aktualizovaný návrh rozpočtu EU pro období 2021-2027 i návrh rozpočtu nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Tato částka podle vyjádření Komise pomůže imunizovat 300 milionů dětí na světě, financovat zásoby očkovacích látek, či dodat více než 3,2 miliardy dávek očkovacích látek. Více zde.

Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 36,3 milionu EUR na podporu malých a středních podniků zaměřených na primární zemědělskou produkci

Evropská komise schválila dne 04/06/2020 české schéma státní podpory s cílem pomoci malým a středním podnikům působícím v sektoru primární zemědělské produkce, které byly postiženy koronavirovou krizí. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 1 miliardy Korun (36,3 milionu EUR), podpora bude poskytována v podobě přímých grantů. Cílem schématu je pomoci těmto podnikům s nesplacenými bankovními provozními úvěry, prostřednictvím schématu bude možné pokrýt až 50 % nesplacené částky. Schéma by mělo pomoci přibližně 5.000 malých a středních podniků, mělo by jim zajistit potřebnou likviditu, a pomoci udržet jejich další činnost. Více zde.

Evropská komise schválila irské schéma státní podpory ve výši 250 milionů EUR na podporu mikro a malých podniků postižených koronavirovou krizí

Evropská komise schválila dne 04/06/2020 irské schéma státní podpory určené na pomoc mikro a malým podnikům s obnovou jejich činností. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 250 milionů EUR, podpora bude poskytována ve formě přímých grantů ekvivalentních místní dani z komerčních nemovitostí pro rok 2019, přičemž maximální částka poskytovaná na společnost dosáhne 10.000 EUR. Schéma by mělo zajistit společnostem potřebnou likviditu, pomoci s obnovou činností i s opětovným zaměstnáním pracovníků. Více zde.

Evropská komise schválila irské schéma státní podpory ve výši 200 milionů EUR na podporu výzkumu, vývoje, testování a produkce produktů souvisejících s koronavirem

Evropská komise schválila dne 04/06/2020 irské schéma státní podpory s cílem zajistit prostředky pro výzkum, vývoj, testování a produkci produktů souvisejících s koronavirem (vakcíny, nemocniční vybavení, inovace). Nové schéma by mělo dosahovat výše až 200 milionů EUR, podpora bude poskytována ve formě přímých grantů a návratných záloh, zpřístupněna bude společnostem s více než 10 zaměstnanci. Více zde.