Monitoring evropských událostí k 31.03.2020


Evropská komise v důsledku koronaviru očekává hlubší recesi než v roce 2009

Evropská komise podle dokumentů analyzovaných Euractivem očekává, že současná koronavirová krize poznamená ekonomiku více, než Velká recese v roce 2009. Pandemie a opatření přijatá k omezení dalšího šíření viru ve většině členských států EU zastavila některé segmenty ekonomiky. Továrny se dočasně uzavřely, prakticky se zhroutila poptávka po cestovním ruchu. Evropská komise prozatím nevyčísluje konkrétní dopady koronaviru na ekonomiku EU, a to vzhledem k tomu, že pandemie doposud nedosáhla svého vrcholu. Podle interního dokumentu Komise by ale dopad současné krize na evropskou ekonomiku mohl být větší, než jaký měla finanční krize v roce 2009 (HDP EU v roce 2009 propadl o 4,3 %). Dopad koronaviru na evropskou ekonomiku bude rovněž záležet na době, po kterou budou v platnosti omezující opatření přijatá členskými státy EU. Více zde.

Evropská komise vydala nařízení posilující flexibilitu členských států při provádění kontrol v zemědělsko-potravinářském řetězci s cílem zabránit dalšímu šíření koronaviru

Evropská komise vydala dne 31/03/2020 Prováděcí nařízení Komise 2020/466 ze dne 30. března 2020 o dočasných opatřeních pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat během určitých závažných narušení kontrolních systémů členských států v důsledku onemocnění koronavirem. Nařízení posiluje flexibilitu členských států při provádění kontrol v zemědělsko-potravinářském řetězci s cílem zamezit šíření koronaviru skrze pohyb kontrolorů a zjednodušit transport zvířat, rostlin, potravin a krmiv v rámci EU. Více zde.

Evropská komise schválila irské schéma státních podpor ve výši 200 milionů eur s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirovou krizí

Evropská komise schválila irský návrh schématu státních podpor s cílem pomoci podnikům, které byly postiženy koronavirovou krizí. Celková výše státních podpor dosáhne 200 milionů EUR, oprávněnými žadateli budou podniky, které očekávají pokles obratu nejméně o 15 % ve srovnání s obdobím před vypuknutím koronaviru v Irsku. O podporu mohou žádat podniky zaměstnávající 10 nebo více zaměstnanců na plný úvazek v určitých výrobních odvětvích a / nebo v mezinárodně obchodovaných odvětvích, pokud je jejich obrat menší než 500 milionů EUR ročně. Maximální podpora poskytnutá na společnost nesmí přesáhnout 800.000 EUR. Více zde.

Evropská komise schválila dánské schéma státních podpor ve výši 130 milionů eur s cílem pomoci malým a středním podnikům postiženým koronavirovou krizí

Evropská komise schválila dánský návrh schématu státních podpor s cílem pomoci malým a středním podnikům, které byly postiženy koronavirovou krizí. Celková výše státních podpor dosáhne 130 milionů EUR, podpora ve formě státních záruk na půjčky a úvěry bude přístupná malým a středním podnikům, u kterých je minimálně 10 % podíl jejich ročních příjmů tvořen exportem, a které očekávají pokles příjmů minimálně o 30 % ve srovnání s obdobím před vypuknutím koronaviru v Dánsku. Podpora bude přístupná i subdodavatelům těchto podniků. Více zde.

Evropská komise schválila estonské schéma státních podpor ve výši 1,75 miliardy eur s cílem pomoci podnikům zasaženým koronavirovou krizí

Evropská komise schválila estonský návrh schématu státních podpor s cílem překonat negativní dopady koronavirové krize. Celková výše státních podpor dosáhne 1,75 miliardy EUR, částka bude rozdělena mezi dvě schémata pomoci – estonskou veřejnou Nadaci KredEx a veřejnou Nadaci pro rozvoj venkova. Podpora poskytovaná skrze KredEx bude přístupná některým společnostem (výjimkou by mělo být zemědělství, tabák a GMO), podpora poskytovaná skrze Rozvoj venkova by měla být přístupná všem společnostem ze všech sektorů v celém Estonsku. V obou režimech s celkovým rozpočtem 1,75 miliardy EUR bude podpora spočívat v poskytování veřejných záruk na stávající nebo nové půjčky, a v poskytování půjček za příznivých podmínek. Cílem těchto systémů je pomoci podnikatelům a firmám k okamžitému přístupu k provozním a investičním prostředkům. Více zde.

Vrcholní představitelé evropských institucí podpořili přizpůsobení rozpočtu evropské unie koronavirové krizi

Předseda Evropské Rady Charles Michel realizoval dne 31/03/2020 videokonferenci vrcholných představitelů evropských institucí, videokonference se účastnila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová, a předseda Euroskupiny Mário Centeno. Představitelé jednali o současné koronavirové krizi, shodli se na tom, že bude nutné vypracovat koordinovanou strategii s cílem současnou krizi ukončit, dále musí být vypracován komplexní plán obnovy a musí být zajištěny okamžité investice. K opětovnému nastartování evropské ekonomiky budou muset být podle vrcholných představitelů použity veškeré možnosti EU slučitelné se Smlouvou o fungování EU, a to včetně sedmiletého rozpočtu, který bude muset být přizpůsoben této krizi. Euroskupina by měla návrhy představit během následujících dvou týdnů. Více zde.