Monitoring evropských událostí k 3.6.2020


Míra nezaměstnanosti v Evropské Unii mezi březnem a dubnem 2020 vzrostla, aktuálně dosahuje 6,6 %

Evropský statistický úřad EUROSTAT vydal dne 03/06/2020 zprávu týkající se vývoje nezaměstnanosti v Evropské Unii a v eurozóně v dubnu 2020. Podle Eurostatu dosahovala nezaměstnanost v Evropské Unii v březnu 2020 (po propuknutí koronaviru) 6,4 %, v dubnu 2020 vzrostla na 6,6 %. Nezaměstnanost v eurozóně v březnu 2020 dosahovala 7,1 %, v dubnu 2020 vzrostla na 7,3 %. Více zde.

Evropská komise zahájila druhou fázi konzultací ke spravedlivé minimální mzdě v Evropské Unii

Evropská komise zahájila dne 03/06/2020 druhou fázi konzultací s odborovými svazy a organizacemi zaměstnanců s cílem projednat, jak by bylo možné dosáhnout spravedlivé minimální mzdy v EU. V kontextu koronavirové krize Komise uvádí, že minimální mzda, která je řádně sjednána se sociálními partnery, dodržována a aktualizována, může mimo jiné poskytnout zranitelným pracovníkům finanční rezervu v obtížném období. Cílem iniciativy Komise je zajistit, aby při stanovení mzdy dobře fungoval postup kolektivního vyjednávání; vnitrostátní rámce umožňovaly stanovit a pravidelně aktualizovat zákonnou minimální mzdu podle jasných a pevných kritérií; byli do stanovení zákonné minimální mzdy účinně zapojeni sociální partneři, aby se zajistila její přiměřenost; byly odstraněny nebo omezeny rozdíly a výjimky v minimálních mzdách; a aby byly účinně dodržovány vnitrostátní rámce pro minimální mzdu a fungovaly monitorovací mechanismy. Více zde.

Evropská komise navrhla posílit rozpočet Unie pro rok 2020 o 11,5 miliardy EUR s cílem zajistit prostředky na obnovu ekonomiky

Evropská komise navrhla dne 03/06/2020 posílit rozpočet Evropské Unie na rok 2020 o 11,5 miliardy EUR. Prostředky by měly být využity na obnovu ekonomiky a na vyrovnání se s koronavirovou krizí. Více zde.

Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 184 milionů EUR s cílem poskytnout kompenzace nájemného podnikům postiženým koronavirem

Evropská komise schválila dne 03/06/2020 české schéma kompenzace nájemného na podporu podniků postižených koronavirem. Nové schéma bude dosahovat výše až 184 milionů EUR, podpora bude poskytována ve formě přímých grantů. Podpora pokryje 50 % původního nájemného splatného za měsíce duben, květen a červen 2020, pod podmínkou, že se majitel areálu dohodne na 30% snížení původního nájemného. Více zde.

V Úředním věstníku Evropské Unie byly zveřejněny informace o neuplatnění určitých ustanovení týkajících se rozšíření COVID-19 v některých členských státech

V Úředním věstníku Evropské Unie byly dne 03/06/2020 zveřejněny následující informace: Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Polskem – Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Lotyšskem (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Maďarskem (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Estonskem (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Španělskem (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Spojeným královstvím (zde); a Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Irskem (zde).