Monitoring evropských událostí k 29.5.2020


V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno stanovisko Evropské centrální banky ke změnám obezřetnostního rámce Unie v reakci na koronavirovou krizi

V Úředním věstníku Evropské Unie bylo dne 29/05/2020 zveřejněno stanovisko Evropské centrální banky (ECB) ze dne 20. května 2020 ke změnám obezřetnostního rámce Unie v reakci na pandemii COVID-19. ECB vítá například změny opatření týkajících se kapitálových požadavků (přechodná opatření, která institucím umožňují částečně znovu přičíst k jejich kmenovému kapitálu tier 1 vyšší rezervy vzniklé z důvodu zavedení vykazování očekávaných úvěrových ztrát podle IFRS 09); stran data uplatnění kapitálové rezervy k pákovému poměru ECB podporuje rozhodnutí využít posunu harmonogramu, který byl na mezinárodní úrovni ujednán za účelem dokončení reforem rámce Basel III, pro účely jejich provedení do práva Unie. Odložení použitelnosti kapitálové rezervy k pákovému poměru pro globální systémově významné banky umožní, aby se úvěrové instituce snadněji přizpůsobily a současně i nadále postupovaly zcela v souladu s obsahem a harmonogramem sjednaným na mezinárodní úrovni. Více zde.

Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 120 milionů EUR na zajištění kompenzací pro restaurace

Evropská komise schválila dne 29/05/2020 finské schéma státní podpory, které bude určeno na zajištění kompenzací pro společnosti, které působí v restauračním byznysu. Nové schéma bude dosahovat výše až 120 milionů EUR, podpora bude poskytována ve formě grantů pokrývajících 15 % ztráty příjmů (do 1 milionu EUR) a 5 % ztrát příjmů (nad 1 milion EUR), kompenzace budou vypláceny za dvouměsíční období, po které byly ve Finsku restaurace uzavřeny. Podpora může být poskytnuta až do maximální výše 500.000 EUR na příjemce. Více zde.

Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 12 milionů EUR na pomoc zemědělským podnikům postiženým koronavirem

Evropská komise schválila dne 29/05/2020 italské schéma státní podpory, které bude určené na zajištění pomoci zemědělským podnikům všech velikostí, včetně OSVČ. Nové schéma bude dosahovat výše až 12 milionů EUR, poskytováno bude v podobě přímých grantů. Podpora v rámci fondů SZP bude vyplacena přibližně 4 měsíce před předpokládaným datem s cílem zajistit likviditu pro zemědělské podniky a umožnit pokračování jejich činností. Více zde.

Evropská komise schválila estonské schéma státní podpory ve výši 4 miliony EUR na pomoc podnikům postiženým koronavirem

Evropská komise schválila dne 29/05/2020 estonské schéma státní podpory na podporu podniků pronajímajících prostory v nákupních centrech v souvislosti s pandemií koronaviru. Nové schéma bude dosahovat výše až 4 milionů EUR, poskytováno bude ve formě přímých grantů. Podpora bude určena na pokrytí části nájemného splatného podnikům v nákupních centrech. Výše veřejné podpory, na kterou budou mít podniky nárok, bude odpovídat maximální výši 25 % z nájemného. Více zde.

Evropská komise schválila lotyšské schéma státní podpory ve výši 800.000 EUR na podporu provozovatelů souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy

Evropská komise schválila dne 29/05/2020 lotyšské schéma státní podpory, které by mělo zajistit pomoc provozovatelům souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 800.000 EUR, poskytováno bude v podobě přímých grantů, a je určeno na pokrytí finančních nákladů vzniklých těmto provozovatelům při repatriaci cestujících, kteří byli během vypuknutí koronavirové krize na dovolené v zahraničí, do Lotyšska. Více zde.

Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 1,6 miliardy EUR na pomoc podnikům postiženým koronavirovou krizí

Evropská komise schválila dne 29/05/2020 polské schéma státní podpory, které by mělo být určeno na kompenzaci ztrát malých, středních i velkých podniků postižených koronavirem. Nové schéma bude dosahovat výše až 1,6 miliardy EUR, podpora bude poskytována ve formě dotovaných půjček s příznivými úrokovými sazbami, které mohou být zpětně splaceny do 30/09/2021. Výše půjček nebude přesahovat 75 % skutečné škody způsobené od 01/03/2020 do 31/08/2020. Více zde.