Monitoring evropských událostí k 29.4.2020


Evropská komise přijala balíček opatření na pomoc sektoru dopravy

Evropská komise dne 29/04/2020 přijala balíček opatření, která by měla zajišťovat pomoc a úlevu evropskému sektoru dopravy během koronavirové krize. Nová opatření by měla vést ke snížení administrativní zátěže a k posílení flexibility, opatření se vztahují na leteckou, železniční, námořní i silniční dopravu. Sektor dopravy byl podle Komise poznamenán zejména v souladu se zavedením omezujících opatření ze strany členských států EU, zvýšila se i administrativní zátěž během přesunu přes hranice. Nová opatření by proto měla vést k prodloužení doby platnosti některých osvědčení, licencí a jiných povolení; některé pravidelné bezpečnostní kontroly budou také dočasně odloženy. V oblasti letectví se návrh na pomoc týká pozemních odbavovacích služeb, konkrétně povolení prodloužení smluv, aby se zabránilo složitým nabídkovým řízením, a povolení koncesí, které zabrání zablokování letišť v případě bankrotu pozemních odbavovacích společností. S cílem pomoci železniční dopravě Komise navrhuje prodloužit lhůtu, do které musí některé členské státy transponovat právní předpisy EU o bezpečnosti a interoperabilitě železnic, a to o tři měsíce. Více zde.

Evropská komise přijala vodítka pro nástroj předvstupní pomoci na rozvoj venkova v kontextu koronavirové krize

Evropská komise dne 29/04/2020 přijala vodítka pro nástroj předvstupní pomoci na rozvoj venkova, nástroj je určen pro Albánii, Černou Horu, Makedonii, Srbsko a Turecko. Cílem vodítek je posílení flexibility nástroje během koronavirové krize. Vodítka pokrývají tři typy akcí – přímo implementovaných národními autoritami, akcí s nutným souhlasem Komise k implementaci, a iniciativy Komise. Vodítka zjednodušují například postupy kontrol na místě. Více zde.

Evropská komise posílila podporu pro země západního Balkánu během koronavirové krize

Evropská komise dne 29/04/2020 potvrdila posílení podpory pro země západního Balkánu během koronavirové krize, podpora bude zajištěna ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, a bude dosahovat výše až 3,3 miliardy EUR. Podpora bude zaměřena zejména na zdravotnickou péči a humanitární pomoc. Z celkové částky 3,3 miliardy EUR by mělo být na podporu sektoru zdravotnictví určeno 38 milionů EUR, 389 milionů EUR by mělo putovat na podporu sociálních a ekonomických potřeb obnovy, 455 milionů EUR na reaktivaci ekonomiky, 750 milionů EUR na makro-finanční asistenci, a 12,5 milionů EUR na problémy spojené s humanitární pomocí a migrací. Evropská investiční banka poskytne podporu ve výši 1,7 miliardy EUR. Více zde.

Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 5 miliard EUR s cílem pomoci skupině Renault během koronavirové krize

Evropská komise dne 29/04/2020 schválila další francouzské schéma státní podpory, tentokrát ve formě záruk za půjčku ve výši 5 miliard EUR pro skupinu Renault. Schéma společnosti umožní zmírnit škody způsobené koronavirem, poskytuje větší krytí úvěru (90 %) než bylo schváleno v rámci předchozího schématu státní podpory z 21/03/2020 (70 %). Více zde.

Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 900 milionů EUR s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirem

Evropská komise dne 29/04/2020 schválila maďarské schéma státní podpory, které by mělo být určeno na pomoc podnikům všech velikostí během koronavirové krize. Nové schéma bude dosahovat výše až 900 milionů EUR, a bude mít podobu přímých grantů; záruk za půjčky; a dotovaných úrokových sazeb u půjček. Státní podpora by měla pomoci až 5.000 podniků, které byly postiženy koronavirovou krizí. Více zde.

Evropská komise schválila německé schéma státní podpory s cílem posílit výzkum a vývoj produktů relevantních pro boj s koronavirem

Evropská komise dne 29/04/2020 schválila další německé schéma státní podpory, tentokrát určené na podporu výzkumu, vývoje a testování produktů, které jsou určeny na přímý boj s pandemií koronaviru. Schéma by se mělo vztahovat na činnosti související s výzkumem a vývojem koronaviru; investice do infrastruktury pro testování a rozšiřování infrastruktury přispívající k vývoji léčivých přípravků souvisejících s koronavirem; a investice do výrobních zařízení pro léčivé přípravky. Více zde.