Monitoring evropských událostí k 27.4.2020


Evropská komise obdržela první předběžnou žádost o podporu z Fondu solidarity EU pro mimořádné události v oblasti veřejného zdraví, o pomoc žádá Itálie

Evropská komise dne 27/04/2020 obdržela z Itálie první předběžnou žádost o podporu z Fondu solidarity EU pro mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. Itálie by nyní měla poskytnout doplňující informace, Komise následně bude s posouzením žádosti čekat až do 24/06/2020. Do tohoto termínu mají možnost o podporu požádat i další postižené země, Komise následně bude žádosti posuzovat v balíčku s cílem zajistit spravedlivý přístup ke všem případům. Následně bude Parlamentu a Radě předložen návrh finanční pomoci. Více zde.

Evropská komise schválila německé schéma státní podpory ve výši 550 milionů EUR s cílem odškodnit leteckou společnost Condor vzhledem k negativním dopadům pandemie koronaviru

Evropská komise dne 27/04/2020 schválila německé schéma státní podpory s cílem zajistit pomoc letecké společnosti Condor a poskytnout jí odškodné za škody způsobené v důsledku šíření koronaviru. Nové schéma by mohlo dosahovat výše 550 milionů EUR, a bude poskytováno ve formě státem zaručené veřejné půjčky prostřednictvím banky KfW. Více zde.

Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 4 milionů EUR na podporu výzkumných projektů

Evropská komise dne 27/04/2020 schválila belgické schéma státní podpory s cílem zajistit prostředky na podporu výzkumných projektů souvisejících s pandemií koronaviru. Nové schéma by mohlo dosahovat výše 4 milionů EUR, bude využitelné pro společnosti všech velikostí v regionu hlavního města Belgie Bruselu, a mělo by podpořit vývoj inovativních řešení pandemie včetně vývoje vakcíny, zdravotnických prostředků, ventilátorů, ochranných oděvů, či dezinfekčních prostředků. Více zde.

Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 16,6 miliardy EUR na podporu podniků postižených koronavirem

Evropská komise dne 27/04/2020 schválila polské schéma státní podpory ve formě návratné finanční výpomoci s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirem. Nové schéma by mohlo dosahovat výše 16,6 miliardy EUR, přístupné by mělo být mikro, malým a středním podnikům, které čelí problémům způsobeným pandemií koronaviru. Schéma by mělo zajistit likviditu podniků, pomoci by mělo zhruba 350.000 mikro podniků a 26.000 malých a středních podniků, které vykazují pokles příjmů nejméně o 25 % v kterémkoli měsíci po 01/02/2020 ve srovnání s předchozím rokem. Více zde.