Monitoring evropských událostí k 25.5.2020


Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 9 miliard EUR s cílem pomoci ekonomice postižené koronavirem

Evropská komise schválila dne 21/05/2020 italské schéma státní podpory na pomoc podnikům všech velikostí včetně OSVČ postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma bude dosahovat výše až 9 miliard EUR, poskytováno bude ve formě přímých grantů, záruk za půjčky, a dotovaných úrokových sazeb na půjčky. Prostřednictvím nového schématu bude také možné podpořit výzkum a vývoj související s koronavirem i produkci vakcín, léčivých přípravků, dezinfekčních prostředků a ochranných oděvů. Poslední složkou podpory je zajištění mzdových dotací pro zaměstnance s cílem zabránit propouštění. Více zde.

Rakousko, Dánsko, Nizozemí a Švédsko představily alternativní návrh evropského fondu obnovy

Německo a Francie představily dne 18/05/2020 vlastní návrh evropského fondu obnovy (EU recovery fund) v celkové výši 500 miliard EUR, který by měl být financován z nových zdrojů členských států a určen na pomoc koronavirem nejpostiženějším oblastem a sektorům. Rakousko, Dánsko, Nizozemí a Švédsko, čtyři země dlouhodobě odmítající navyšování členských příspěvků do rozpočtu Evropské Unie, v reakci na návrh Francie a Německa předložily dne 23/05/2020 alternativní návrh fondu obnovy – stejně jako v návrhu FR a DE i v tomto případě země žádají o zřízení jednoho společného fondu, rozdíl ale tkví v tom, že podle alternativního návrhu budou muset být finanční prostředky následně proplaceny zpět podle principu „půjčky na půjčky“. Podle AT, DK, SE a NL by tedy podpora byla poskytována ve formě půjček, které by byly poskytovány za zvýhodněných podmínek, nikoli však bez poplatků. Německo a Francie podpořily existenci fondu na dobu tři let, kdežto AT, DK, SE a NL podporují zkrácení na maximálně dva roky. Alternativní návrh již zkritizovala Itálie, která ho označila za defenzivní a nevhodný. Evropská komise nyní musí zhodnotit, který z návrhů zařadí do upraveného návrhu víceletého rozpočtu EU pro období 2021-2027, nový návrh by měl být prezentován dne 27/05/2020. Více zde.

Rada Evropské Unie přijala dočasnou změnu pravidel leteckých služeb na podporu leteckých společností a čtvrtý železniční balíček

Rada přijala dne 25/05/2020 dočasnou změnu pravidel leteckých služeb na podporu leteckých společností a letišť vzhledem k prudkému poklesu letového provozu v důsledku pandemie koronaviru. Rada rovněž přijala prodloužení lhůty pro provedení směrnic o bezpečnosti a interoperabilitě železnic v rámci čtvrtého železničního balíčku s cílem poskytnout železničnímu průmyslu dostatečnou flexibilitu a právní jistoty. Oba právní akty jsou součástí nouzového balíčku pro sektor dopravy, který Komise předložila v závěru dubna 2020. Nová pravidla by měla být zveřejněna v Úředním věstníku Evropské Unie dne 27/05/2020, v platnost by měla vstoupit dne 28/05/2020. Více zde.

Evropská komise schválila rakouské schéma státní podpory ve výši 8 miliard EUR na pomoc podnikům postiženým koronavirem

Evropská komise schválila dne 23/05/2020 rakouské schéma státní podpory, které by mělo být určeno na pomoc podnikům postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 8 miliard EUR, mělo by být poskytováno ve formě přímých grantů, a mělo by sloužit k pokrytí maximálně 75 % fixních nákladů vzniklých během tří měsíců (po které platí omezující opatření zavedená v souvislosti s koronavirem). Více zde.

Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ke stabilizaci trhu pojištění obchodních úvěrů

Evropská komise schválila dne 25/05/2020 dánské schéma státní podpory, které by mělo být určeno ke stabilizaci trhu pojištění obchodních úvěrů v návaznosti na rozšíření koronaviru. Nové schéma bude společnosti dodávající zboží a služby chránit před případnou platební neschopností ze strany jejich klientů, a zajišťuje přístup k finančním prostředkům v případě, že by škody nemohly být hrazeny ze strany pojišťoven. V rámci nového schématu by pojištění i nadále mělo být dostupné všem zájemcům. Více zde

Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 2,2 miliardy EUR na podporu velkých podniků postižených koronavirovou krizí

Evropská komise schválila dne 25/05/2020 polské schéma státní podpory, které by mělo být určeno primárně na pomoc velkým podnikům postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 2,2 miliardy EUR, podpora bude poskytována ve formě dotovaných půjček s příznivými úrokovými sazbami. Schéma by mělo pomoci zajistit likviditu společností a pokračování jejich činností, mělo by podpořit investice a udržet zaměstnanost. Více zde.