Monitoring evropských událostí k 21.4.2020


Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch požaduje zavedení akčního plánu na pomoc sektoru

Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) během zasedání dne 21/04/2020 vyzval k zavedení plánu obnovy a financování sektoru skrze víceletý rozpočet Evropské unie. Výbor rovněž žádá o zavedení jasných pravidel pro cestování během letních měsíců a o ochranu práv cestovatelů. Evropská komise by rovněž podle Výboru měla předložit akční plán pro obnovu a pomoc odvětví turismu s cílem překonat současnou koronavirovou krizi. Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl, že cestovní ruch byl prvním odvětvím zásadně postiženým koronavirem, jeho obnova podle Komisaře rovněž bude trvat nejdéle. Komisař proto zdůraznil, že odvětví bude třeba zajistit podporu skrze existující evropské fondy včetně Víceletého finančního rámce. Více zde.

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zdůraznil, že plán obnovy Evropské Unie musí být zelený a ambiciózní

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) během svého zasedání dne 21/04/2020 diskutoval o plánu obnovy EU v návaznosti na rozšíření koronaviru v EU. Podle Výboru musí být centrálním aspektem plánu obnovy Evropská zelená dohoda, rovněž nedávno předložený legislativní návrh pro klima musí být podle europoslanců projednáván bez zpoždění. Výbor dále zdůraznil, že případný odklad připravovaných strategií EU pro Biodiverzitu a Farm to Fork musí být maximálně v řádu několika týdnů, nikoli měsíců. Výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans potvrdil zájem Evropské komise ponechat Evropskou zelenou dohodu jako klíčovou prioritu EU v nadcházejících měsících a letech, rovněž strategie pro Biodiverzitu a Farm to Fork budou nadále patřit mezi důležité priority Komise. Obě tyto strategie nicméně budou muset být odloženy, podle Timmermanse se ale bude skutečně jednat o odklad v řádu týdnů. Více zde.

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzval k zavedení koordinované evropské strategie v oblasti zdraví

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) vyzval během svého zasedání dne 21/04/2020 k zavedení koordinované evropské strategie v oblasti zdraví, k vytvoření společné evropské metodologie pro monitoring nemocnosti a úmrtnosti, a k posílení produkce zdravotnického materiálu v Evropské Unii. Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides uvedla, že veškerá omezující opatření musí být uvolňována koordinovaně a na základě vědeckých podkladů, s europoslanci vyjádřila souhlas stran nutnosti snížit závislost EU na dovozu zdravotnického materiálu ze třetích zemí. Více zde.

Výbor Evropského parlamentu pro rozvoj vyzval k zajištění pomoci rozvojovým zemím během koronaviru

Výbor Evropského parlamentu pro rozvoj (DEVE) vyzval dne 21/04/2020 během svého zasedání k zajištění pomoci rozvojovým zemím postiženým pandemií koronaviru, k posílení přeshraniční spolupráce, a k vybudování obranného systému proti pandemii v rámci EU. Europoslanci zdůraznili zejména nutnost pomoci africkým zemím, ve kterých dochází k šíření koronaviru, a které mohou být vzhledem k úrovni zdravotní péče signifikantně poznamenány negativními dopady koronaviru. Více zde.

V úředním věstníku Evropské Unie byla zveřejněna rozhodnutí Evropského parlamentu a rady z minulého týdne týkající se uvolnění prostředků k boji s koronavirem či zajištění mimořádné podpory členským státům a posílení mechanismu civilní obrany; zveřejněno bylo i znění opravného rozpočtu na rok 2020

V úředním věstníku byla dne 21/04/2020 zveřejněna rozhodnutí přijatá v uplynulém týdnu Evropským parlamentem a Radou. Rozhodnutí se týkají uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a posílení Úřadu evropského veřejného žalobce (zde); uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 (zde); a uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2020 na poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 (zde). Zveřejněn byl rovněž opravný rozpočet Evropské Unie na rozpočtový rok 2020 (zde).

Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 2 miliard EUR s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirem

Evropská komise dne 21/04/2020 schválila finské schéma státní podpory ve formě systému záruk a dotovaných půjček na pomoc podnikům postiženým koronavirem. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 2 miliard EUR, mělo by poskytovat státní záruky na nové půjčky na provozní a investiční kapitál i dotované půjčky na provozní a investiční kapitál. Schéma by mělo zajistit likviditu společností a další pokračování jejich činnosti. Více zde.

Evropská komise schválila estonské schéma státní podpory ve výši 75,5 milionu EUR s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirem

Evropská komise dne 21/04/2020 schválila estonské schéma státní podpory ve formě přímých grantů a platebních výhod na pomoc podnikům postiženým koronavirem. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 75,5 milionu EUR, přičemž 10 milionů EUR bude poskytnuto ve formě přímých grantů na podporu malých společností usilujících o transformaci svých produktů či služeb s cílem podpořit jejich životaschopnost; 14 milionů EUR bude poskytnuto ve formě přímých grantů společnostem investujícím do projektů rozvoje; 5 milionů EUR ve formě přímých grantů bude poskytnuto společnostem v odvětví cestovního ruchu na restrukturalizaci činností; 25 milionů EUR ve formě přímých grantů bude poskytnuto společnostem v odvětví cestovního ruchu s cílem kompenzovat škody způsobené koronavirem; 20 milionů EUR bude poskytnuto na podporu kultury a sportu; a 1,5 milionu EUR bude ve formě platebních výhod, vzdání se sankcí a sníženého nájmu poskytnuto hlavnímu městu Tallinu. Více zde.

Evropská komise schválila slovenské schéma státní podpory ve výši 2 miliard EUR s cílem udržet pracovní místa a podpořit osoby samostatně výdělečně činné

Evropská komise dne 21/04/2020 schválila slovenské schéma státní podpory ve formě podpůrných dotací na mzdy s cílem udržet pracovní místa na Slovensku a podpořit osoby samostatně výdělečně činné během koronavirové krize. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 2 miliard EUR, mělo by zajistit výplaty zaměstnancům i v době omezených pracovních aktivit, přičemž by mělo pomoci zhruba 400.000 zaměstnanců a 300.000 OSVČ. Více zde.

Evropská komise schválila dvě italská schémata státní podpory v celkové výši 150 milionů EUR s cílem pomoci sektoru zemědělství a akvakultury během koronavirové krize

Evropská komise dne 21/04/2020 schválila dvě italská schémata státní podpory, obě určená na pomoc sektoru zemědělství a akvakultury během koronavirové krize. První schéma by mělo dosahovat výše 100 milionů EUR ve formě záruk pro malé a střední podniky v sektoru zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury, které byly zasaženy současnou krizí. V rámci tohoto schématu budou poskytovány státní záruky na půjčky na zajištění provozního a investičního kapitálu a přímé granty ve formě vzdání se příslušného poplatku za poskytnuté záruky. Druhé schéma státní podpory by mělo dosahovat výše 50 milionů EUR, a mělo by být určeno podnikům všech velikostí v sektoru zemědělství, lesnictví, a rybářství v regionu Friuli Venezia Giulia. Více zde a zde.

Evropská komise schválila irské schéma státní podpory ve výši 200 milionů EUR s cílem pomoci společnostem postiženým koronavirem

Evropská komise dne 21/04/2020 schválila irské schéma státní podpory s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirem. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 200 milionů EUR, a mělo by být určeno na podporu podniků působících v odvětví výroby a mezinárodně obchodovaných služeb v Irsku. Podpora bude poskytována ve formě přímých grantů, návratných záloh, kapitálových injekcí a dotovaných půjček s cílem zajistit dostatečnou likviditu společností a další pokračování jejich činností. Podpora bude přístupná společnostem všech velikostí na celém území Irska. Více zde.