Monitoring evropských událostí k 20.5.2020


Rada Evropské Unie přijala opatření pro sektor dopravy týkající se licencí a přístavních služeb

Rada EU přijala dne 20/05/2020 opatření s cílem reflektovat potíže, které koronavirová krize způsobila v sektoru dopravy. Nová opatření se týkají licencí a přístavních služeb – opatření umožňují prodloužit platnost některých osvědčení a licencí v silniční, železniční a vodní dopravě a uvolnit pravidla pro zpoplatnění lodí v rámci přístavních infrastruktur. Evropský parlament návrhy opatření schválil již 15/05/2020. Opatření budou v průběhu příštího týdne zveřejněna v Úředním věstníku Evropské Unie, v platnost vstoupí den po zveřejnění ve Věstníku. Více zde.

Rada Evropské Unie přijala balíček pomoci v hodnotě 3 miliard EUR, pomoc je určená na podporu partnerských zemí evropského sousedství

Rada EU přijala dne 20/05/2020 balíček pomoci v celkové výši 3 miliardy EUR, balíček je určen na pomoc partnerským zemím evropského sousedství – Albánii, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Jordánsku, Kosovu, Moldavsku, Černé Hoře, Republice severní Makedonie, Tunisku a Ukrajině. Více zde.

V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno Nařízení týkající se evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti

V Úředním věstníku Evropské Unie bylo dne 20/05/2020 zveřejněno Nařízení Rady (EU) 2020/672 ze dne 19. května 2020 o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19. Nařízením dochází ke zřízení nástroje pro dočasnou podporu; Nařízení rovněž stanoví podmínky a postupy, jež Unii umožní poskytnout finanční pomoc členskému státu, který zažívá nebo jemuž hrozí vážné narušení ekonomiky v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19. O pomoc mohou členské státy požádat od 01/02/2020, maximální částka finanční pomoci nepřesáhne 100 000 000 000 EUR pro všechny členské státy. Nařízení vstoupí v platnost dne 21/05/2020. Více zde.

Evropská komise předložila doporučení členským státům pro koordinovanou reakci na koronavirovou pandemii

Evropská komise prezentovala dne 20/05/2020 „Jarní balíček evropského semestru“, v rámci kterého předložila doporučení členským státům pro koordinovanou reakci na koronavirovou pandemii. Doporučení Komise se zaměřují na ty nejnaléhavější výzvy vyvolané pandemií a na oživení udržitelného růstu. Evropská komise ve svém vyjádření uvádí, že doporučení jsou formulována na základě dvou cílů: v krátkodobém horizontu zmírnit vážné negativní socioekonomické důsledky koronavirové pandemie a v krátkodobém až střednědobém horizontu dosáhnout udržitelného a sociálně inkluzivního růstu, který usnadní ekologickou a digitální transformaci. Komise se zaměřuje na strategii růstu založené na podpoře konkurenceschopné udržitelnosti, konkrétně oblastí stability, spravedlnosti, ekologické udržitelnosti a konkurenceschopnosti. Doporučení se týkají oblastí jako jsou investice do veřejného zdraví a odolnosti zdravotnictví, zachování zaměstnanosti prostřednictvím podpory příjmů dotčených pracovníků, investice do lidí a dovedností, podpora podnikatelského sektoru (zejména malých a středních podniků) a opatření proti agresivnímu daňovému plánování a praní špinavých peněz. Evropská komise rovněž zohlední negativní dopad koronavirové krize na veřejné finance členských států. Doporučení by nyní měla schválit Rada. Více zde a zde.

Evropská komise poskytne v rámci globální reakce na koronavirus dalších 50 milionů na humanitární pomoc

Evropská komise informovala dne 20/05/2020 o poskytnutí dalších 50 milionů EUR na humanitární pomoc v rámci Globální reakce na koronavirus, aby bylo možné lépe řešit nárůst humanitárních potřeb z důvodu koronavirové krize. Nové financování podle vyjádření Evropské komise pomůže zranitelným osobám, které čelí rozsáhlým humanitárním krizím, zejména v oblasti Sahelu a Čadského jezera, ve Středoafrické republice, v oblasti Velkých jezer v Africe, ve východní Africe, Sýrii, Jemenu, Palestině a Venezuele, a týká se i Rohingyů. Zajistí přístup ke zdravotnickým službám, ochranným prostředkům, vodě a hygienickým zařízením. Více zde.

Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 70 milionů EUR na podporu zemědělských podniků postižených koronavirem

Evropská komise schválila dne 20/05/2020 italské schéma státní podpory ve formě přímých grantů, podpora je určená na pomoc společnostem působícím v sektoru zemědělství a rybolovu postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 70 milionů EUR, určeno by mělo být pro společnosti z regionu Campania. Podpora bude mít formu přímých grantů a bude přístupná společnostem všech velikostí, včetně osob samostatně výdělečně činných. Zajistit by měla potřebnou likviditu pro odhadem 1000 subjektů. Více zde.

Evropská komise schválila prodloužení dánského schématu státní podpory s cílem zajistit kompenzace za zrušené veřejné akce

Evropská komise schválila dne 20/05/2020 modifikaci a prodloužení dánského schématu podpory, které má za cíl zajišťovat kompenzace za veřejné akce zrušené v důsledku rozšíření koronaviru. Kompenzovány nově budou náklady na zrušené akce v termínu 06/03/2020 – 31/08/2020 (původně pouze do konce března) a na akce určené pro více než 350 účastníků (původně byly kompenzovány akce s minimální účastí 1000 účastníků). Posílen byl rovněž rozpočet, a to z původních 12 milionů EUR na 310 milionů EUR. Více zde.

Evropská komise schválila dodatek k litevskému schématu státní podpory určenému na pomoc společnostem postiženým koronavirovou krizí

Evropská komise schválila dne 20/05/2020 dodatek k litevskému schématu státní podpory ve formě dotovaných půjček společnostem postiženým koronavirovou krizí. Litva v rámci dodatku požádala o posílení rozpočtu ze 100 milionů EUR na 200 milionů EUR, o prodloužení lhůt splatnosti půjček z 36 měsíců na 72 měsíců, a o navýšení maximální možné podpory vyplacené jednomu příjemci ze 100.000 EUR na 1 milion EUR. Více zde.

Evropská komise schválila rakouské schéma státní podpory ve výši 84 milionů EUR s cílem podpořit výzkum a vývoj a testování a produkci produktů souvisejících skoronavirem

Evropská komise schválila dne 20/05/2020 rakouské schéma státní podpory, které by mělo pomoci společnostem postiženým koronavirovou krizí, a které by mělo podpořit výzkum a vývoj a testování a produkci produktů souvisejících s koronavirem. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 84 milionů EUR, uplatněno by mohlo být v regionech Korutany, Štýrsko, Tyrolsko, Horní Rakousy a Vídeň. Podpora bude vyplácena v podobě přímých grantů, kapitálových příspěvků a zálohových plateb. Více zde.

Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 99 milionů EUR na podporu zemědělsko-potravinářského sektoru a akvakultury

Evropská komise schválila dne 20/05/2020 maďarské schéma státní podpory, které by mělo být určeno na pomoc společnostem působícím v sektorech zemědělství, potravinářství, akvakultury a lesnictví. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 99 milionů EUR, poskytováno by mělo být ve formě přímých grantů společnostem všech velikostí. Odhaduje se, že schéma zajistí pomoc až 15.000 společnostem. Více zde.