Monitoring evropských událostí k 20.4.2020


Evropská komise spustila provoz vědecké platformy pro sdílení dat s cílem rychlého shromáždění a sdílení dostupných dat o koronaviru:

Evropská komise dne 20/04/2020 zahájila provoz vědecké platformy COVID-19, jejímž cílem je rychle shromažďovat a sdílet veškeré dostupné vědecké informace související s koronavirem. Mezi shromažďované informace by měly patřit sekvence DNA, proteinové struktury, údaje z předklinického výzkumu a klinických hodnocení nebo epidemiologické údaje. Na vzniku platformy se společně podílela Evropská komise a Evropský institut bioinformatiky při Evropské laboratoři pro molekulární biologii. Platforma by měla pomoci ke zvýšení efektivity a spolehlivosti výzkumu, vědecký výzkum by rovněž měl díky platformě lépe reagovat na problémy společnosti. Více zde.

Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 7 miliard EUR s cílem podpořit ekonomiku během koronavirové krize:

Evropská komise schválila dne 20/04/2020 francouzské schéma státní podpory určené na pomoc podnikům všech velikostí postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 7 miliard EUR, podpora by měla mít podobu přímých grantů, návratných záloh a dotovaných půjček (do 100.000 EUR pro zemědělskou prvovýrobu, 120.000 EUR pro odvětví rybářství a akvakultury, 800.000 EUR pro ostatní společnosti); státních záruk za půjčky; a veřejných půjček s příznivými úrokovými sazbami. Podpora se vztahuje na celé území Francie. Více zde.