Monitoring evropských událostí k 2.6.2020


Evropská komise navrhla posílit mechanismus civilní ochrany Unie a rescEU s cílem zajistit nástroje pro reakci na výskyt krizových situací

Evropská komise dne 02/06/2020 navrhla s cílem umožnit Evropské Unii reagovat rychleji v případě výskytu závažných přeshraničních krizí posílení mechanismu civilní ochrany Unie a rescEU. RescEU bude posílen o 2 miliardy EUR pro období 2021-2027, mechanismus civilní ochrany EU bude posílen o 3,1 miliardy EUR. EU tak bude umožněno přímo zajistit odpovídající záchrannou síť kapacit rescEU, pružněji využívat svůj rozpočet, aby se mohla účinněji připravit a v případech výjimečné nouze rychleji reagovat, a disponovat logistickou kapacitou pro poskytování víceúčelových leteckých služeb v případě mimořádných událostí a pro zajištění včasné přepravy a dodání pomoci. Komise rovněž navrhla výrazné navýšení svého globálního humanitárního rozpočtu o 5 miliard EUR. Více zde a zde.

Evropská komise navrhla posílení rozpočtu na vnější aktivity o 15,5 miliardy EUR s cílem podpořit partnerské země v boji proti koronaviru

Evropská komise informovala dne 02/06/2020 o návrhu na posílení rozpočtu na vnější aktivity s cílem pomoci partnerským zemím v boji proti koronaviru. Rozpočet bude navýšen o 15,5 miliard EUR, další 1 miliarda EUR bude přidána do rozpočtu Evropského fondu pro udržitelný rozvoj. Více zde.

Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 97 milionů EUR na kompenzace cestovním kancelářím za zrušení cest v důsledku koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 02/06/2020 dánské schéma státní podpory na zajištění kompenzací cestovním kancelářím za cesty, které byly zrušeny v důsledku koronavirové krize. Nové schéma bude dosahovat výše až 97 milionů EUR, kompenzace ve formě přímých grantů pokrývajících až 100 % zdokumentovaných ztrát souvisejících s koronavirem bude poskytnuta Dánským fondem cestovního pojištění a bude pokrývat období od 26/01/2020 do 31/05/2020. Více zde.

Evropská komise schválila lucemburské schéma státní podpory ve výši 260 milionů EUR na podporu společností postižených koronavirem

Evropská komise schválila dne 02/06/2020 lucemburské schéma státní podpory s cílem poskytnout kompenzace společnostem postiženým koronavirovou krizí. Schéma bude dosahovat celkové výše 260 milionů EUR, rozděleno bude na dvě části – v rámci první části bude poskytována podpora v podobě přímých grantů v souhrnné výši 200 milionů EUR na pomoc společnostem všech velikostí (a to včetně hotelů, restaurací, cestovních kanceláří a dalších turistických služeb), které zaznamenaly v důsledku koronaviru ztráty alespoň 25 %; v rámci druhé části bude poskytována podpora v podobě přímých grantů v souhrnné výši 60 milionů EUR na pomoc mikropodnikům, malým a středním podnikům (včetně kadeřnictví, optik, či prádelen), které zaznamenaly v důsledku koronaviru ztráty alespoň 50 %. Více zde.

V Úředním věstníku Evropské Unie byly zveřejněny informace o neuplatnění určitých ustanovení týkajících se rozšíření COVID-19 v některých členských státech včetně Slovenska

V Úředním věstníku Evropské Unie byly dne 02/06/2020 zveřejněny následující informace: Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Francií Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Nizozemskem Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Finskem Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Chorvatskem Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Litvou Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); a Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Slovenskem Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde).