Monitoring evropských událostí k 19.5.2020


Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 903 milionů EUR na podporu trhu pojištění obchodních úvěrů

Evropská komise schválila dne 18/05/2020 belgické schéma státní podpory s cílem zajistit podporu trhu pojištění obchodních úvěrů, které chrání společnosti dodávající zboží a služby před rizikem neschopnosti klientů tyto služby uhradit. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 903 milionů EUR, a mělo by zajistit, že pojištění obchodních úvěrů bude nadále k dispozici všem společnostem, aniž by bylo třeba, aby kupující za zboží či služby platili předem. Tím by mělo dojít ke snížení okamžité potřeby likvidity. Více zde.

Německo a Francie navrhují zavedení Evropského programu obnovy ve výši 500 miliard EUR pro vypořádání se s následky pandemie koronaviru

Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron společně vyzvali dne 18/05/2020 k zavedení Evropského programu obnovy, který by měl pomoci hospodářské obnově Evropské Unie postižené v důsledku koronavirové krize. Evropský program obnovy by měl dosahovat výše až 500 miliard EUR, podpora by měla směřovat zejména do sektorů a regionů, které byly krizí nejvíce postiženy. Program obnovy by měl mít podobu přímých grantů, nikoli půjček, což napomůže i konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen návrh Francie a Německa uvítala a uvedla, že je v souladu s Komisí připravovaným Plánem obnovy EU. Komise by měla Plán obnovy předložit v průběhu měsíce května 2020. Evropský program obnovy podle plánu Merkelové a Macrona by měl Plán obnovy EU doplňovat, měl by být založen na čtyřech pilířích včetně podpory zdravotnictví, modernizace evropské ekonomiky, či obnově fungování Schengenského prostoru. Evropský program obnovy by měl podle FR a DE být financován prostřednictvím posíleného Víceletého finančního rámce (rozpočtu EU pro období 2021-2027) a prostřednictvím půjček Evropské komise jménem EU. Návrh programu obnovy by musel být jednomyslně schválen Evropskou Radou, následně by jednomyslně musel být schválen i návrh Víceletého finančního rámce. O víceletém finančním rámci členské státy vyjednávají již více než dva roky, dohoda naráží na stanovisko Rakouska, Dánska, Švédska a Nizozemí, které odmítají další navyšování rozpočtu EU. Více zde.

Rada Evropské Unie přijala nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci

Rada EU přijala dne 19/05/2020 nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE), nástroj má pomoci pracovníkům udržet si během krize zaměstnání. Díky tomuto nástroji bude možné členským státům poskytnout za zvýhodněných podmínek půjčky o celkovém objemu až 100 miliard EUR, členské státy mohou o podporu na pomoc s financováním náhlého a prudkého nárůstu vnitrostátních veřejných výdajů v souvislosti s vnitrostátními režimy zkrácené pracovní doby a podobnými opatřeními, včetně opatření pro OSVČ, požádat již od 01/02/2020. Možnost využít půjčky bude otevřená pro všechny členské státy, nicméně nástroj SURE poslouží především jako obzvláště důležitá záchranná síť pro pracovníky v ekonomikách nejvíce postižených krizí. Nástroj SURE začne být k dispozici, jakmile všechny členské státy poskytnou své záruky. Poté bude dostupný do 31/12/2022. Více zde.

Evropská komise vyčlenila dalších 122 milionů EUR na podporu výzkumu a inovací souvisejících s koronavirem

Evropská komise dne 19/05/2020 potvrdila vyčlenění dalších 122 milionů EUR v rámci programu Horizont 2020 na podporu výzkumu a inovací souvisejících s koronavirovou krizí. Cílem Evropské komise je podle jejího vyjádření rychle reagovat na naléhavé potřeby zvýšením výrobních kapacit a zavedením snadno dostupných řešení. Iniciativa doplňuje předchozí akce zacílené na vývoj diagnostiky, léčby a vakcín. Zlepší rovněž povědomí o behaviorálních a socioekonomických dopadech epidemie. Díky projektům financovaným v rámci této výzvy bude možné přeorientovat výrobu na rychlou produkci životně důležitého zdravotnického vybavení, které je potřebné pro testování, léčbu a prevenci, a také vyvinout zdravotnické technologie a digitální nástroje ke zlepšení detekce, sledování a péče o pacienty. Žádosti o zajištění financování výzkumných programů v rámci této iniciativy je možné zaslat do 11/06/2020. Více zde.

Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 600 milionů EUR na podporu aerolinek Finnair

Evropská komise schválila dne 19/05/2020 finské schéma státní podpory, které by prostřednictvím státem garantované půjčky mělo pomoci aerolinkám Finnair postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 600 milionů EUR, státní záruka za půjčku bude pokrývat 90 % z celkové částky. Schéma by mělo zajistit potřebnou likviditu společnosti a napomoci s obnovou jejích činností. Více zde.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí zveřejnilo pokyny pro členské státy stran dohledu nad rozvojem COVID-19 v zařízeních pro dlouhodobou péči

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zveřejnilo dne 19/05/2020 pokyny pro členské státy stran dohledu nad rozvojem onemocnění COVID-19 v zařízeních pro dlouhodobou péči. V těchto zařízeních byla identifikována vysoká úmrtnost během pandemie, přičemž nedostatek systémů dohledu a rozdíly ve strategiích testování mohly vést podle ECDC k obecnému podcenění onemocnění. Více zde a zde.