Monitoring evropských událostí k 14.5.2020


V Úředním věstníku Evropské Unie bylo vydáno doporučení Komise o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz za zrušení cesty

V Úředním věstníku Evropské Unie bylo dne 14/05/2020 vydáno doporučení Komise 2020/648 ze dne 13. května 2020 o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz za zrušené souborné cestovní a přepravní služby a v souvislosti s pandemií COVID-19. Poukazy by podle doporučení Komise měly mít platnost nejméně 12 měsíců; v případě situace kdy by cestující nemohli cestu vykonat by mělo být možné poukazy proplatit; cestující by měli mít možnost použít poukazy k platbě za jakékoli přepravní služby či souborné cestovní služby, které dopravce nebo pořadatel nabízí; poukazy by měly být přenosné na další cestující. Doporučení se týká i režimů státní podpory – Členské státy mohou rozhodnout, zda zavedou zvláštní režimy na podporu provozovatelů v odvětvích dopravy a cestování s cílem zajistit uspokojení nároků na vrácení peněz vzniklých v důsledku pandemie COVID-19, a mohou rozhodnout o načasování a druhu opatření, které si přejí zavést. Při koncipování takových režimů by členské státy měly zaručit, že z nich budou mít prospěch všichni cestující bez ohledu na poskytovatele služeb. Více zde.

Evropská Unie poskytne podporu zemím Afrického rohu ve výši 105,5 milionu EUR s cílem pomoci oblasti během koronavirové krize

Evropská komise informovala dne 14/05/2020 o závazku Evropské Unie stran poskytnutí podpory zemím Afrického rohu během koronavirové krize, celková výše podpory by měla dosahovat až 105,5 milionu EUR. V rámci balíčku by měla být poskytnuta podpora Džibutsku (500.000 EUR), Etiopii (42 milionů EUR), Keni (15 milionů EUR) a Somálsku (48 milionů EUR), podpora by měla posílit připravenost zdravotnických zařízení, zajistit potravinovou pomoc a podporu zemědělců, či poskytovat léčbu akutní podvýživy. Více zde.