Monitoring evropských událostí k 12.6.2020


Průmyslová produkce v Evropské Unii v dubnu 2020 oproti březnu 2020 propadla o 17,3 %

Evropský statistický úřad EUROSTAT zveřejnil dne 12/06/2020 zprávu týkající se propadu průmyslové produkce. Průmyslová produkce podle Eurostatu v dubnu 2020 oproti březnu 2020 propadla o 17,3 % (v EU) a o 17,1 % (v eurozóně). Jedná se o největší měsíční poklesy od začátku monitoringu, přesahují dokonce propad průmyslové produkce z přelomu 2008–2009, který dosahoval 3–4 %. Oproti dubnu 2019 pak průmyslová produkce v dubnu 2020 propadla o 27,2 % v Evropské Unii a o 28 % v eurozóně. Více zde.

V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno Rozhodnutí Rady týkající se referenčního období pro měření růstu emisí CO2, s cílem zohlednit důsledky pandemie COVID-19

V Úředním Věstníku Evropské Unie bylo dne 12/06/2020 zveřejněno Rozhodnutí Rady (EU) 2020/768 ze dne 9. června 2020 kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2016/915, pokud jde o referenční období určené pro měření růstu emisí CO2, s cílem zohlednit důsledky pandemie COVID-19 v souvislosti se systémem CORSIA. Rada za účelem zohlednění dopadu pandemie COVID-19 na emise za rok 2020 akceptuje, že emisní hodnoty, které se mají používat pro výpočet růstových faktorů stanovených v rámci systému CORSIA, budou změněny tak, aby byly použity úrovně emisí roku 2019. Rozhodnutí vstoupilo v platnost dne 12/06/2020. Více zde.

Evropská komise vydala prohlášení ke konzultaci s členskými státy ohledně návrhu na rozšíření dočasného rámce státní podpory s cílem posílit pomoc mikropodnikům, malým podnikům a startupům

Evropská komise vydala dne 12/06/2020 prohlášení ke konzultaci s členskými státy ohledně návrhu na rozšíření dočasného rámce státní podpory s cílem posílit pomoc mikropodnikům, malým podnikům a startupům a podpořit soukromé investice. Komise nově navrhuje členským státům podpořit určité mikropodniky a malé podniky (včetně startupů), které se nacházely v obtížích již před 31/12/2019, a poskytnout pobídky soukromým investorům k účasti na rekapitalizačních opatřeních souvisejících s koronavirem. Členské státy se teď mohou k předběžnému návrhu Komise vyjádřit. Více zde.