Monitoring evropských událostí k 12.5.2020


Evropská organizace zastupující výrobce a zpracovatele potravin a nápojů zveřejnila společné stanovisko vyzývající k zavedení podpůrných opatření pro odvětví pohostinství a cestovního ruchu

Evropská organizace zastupující výrobce a zpracovatele potravin a nápojů FoodDrinkEurope vydala dne 12/05/2020 společné stanovisko s EFFAT (Evropská federace potravinářství, zemědělství a cestovního ruchu), FoodServiceEurope (zástupci sektoru cateringu) a HOTREC (Asociace hotelů, restaurací, hospod a kaváren) s výzvou k zavedení podpůrných opatření pro odvětví pohostinství a cestovního ruchu v návaznosti na dopady koronavirové krize na tento sektor. Organizace ve společném stanovisku upozorňují na kritickou situaci v odvětví, která těžce dopadá zejména na malé a střední podniky, sektor pohostinství v souvislosti s koronavirovou krizí přijde o 80–90 % obratu, hrozí ztráty milionů pracovních míst – jen v sektoru cestovního ruchu je nyní podle společného stanoviska organizací ohroženo 6,4 milionu pracovních míst. Obnovení činnosti odvětví by podle organizací mělo být postupné, a mělo by být harmonizováno na úrovni EU. Podnikům by mělo být umožněno dobrovolně se rozhodnout, zda opětovně zahájí činnost, zda provoz částečně omezí, nebo zda zůstanou uzavřeny. Organizace vyzvaly Evropskou komisi k reflexi odvětví v připravovaném Plánu obnovy Evropské Unie, k zajištění silného rozpočtu na obnovu odvětví, k podpoře zajištění likvidity společností, k vytvoření motivace pro členské státy ke snížení DPH na některé nápoje a potraviny, a k ochraně zaměstnanosti. Více zde.

Evropská komise přispěje na financování výzkumných projektů zaměřených na vývoj léčebných a diagnostických prostředků pro boj s koronavirem částkou 72 milionů EUR

Evropská komise dne 12/05/2020 oznámila, že v rámci iniciativy pro inovativní léčiva bylo vybráno osm výzkumných projektů zaměřených na vývoj léčebných a diagnostických prostředků pro boj s koronavirem. Komise původně plánovala poskytnout pro tuto iniciativu finanční alokaci ve výši 45 milionů EUR, nakonec ale rozhodla o navýšení částky na 72 milionů EUR s cílem podpořit větší množství projektů. Kromě Evropské komise poskytne finanční podporu i farmaceutický průmysl a přidružení partneři, celkový rozpočet se tak vyšplhá na 117 milionů EUR. Více zde.

Evropská komise schválila maltské schéma státní podpory ve výši 11,5 milionu EUR s cílem podpořit vývoj produktů souvisejících s koronavirem

Evropská komise schválila dne 12/05/2020 maltské schéma státní podpory, které by mělo zajistit prostředky na vývoj produktů souvisejících s koronavirem. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 11,5 milionu EUR, poskytováno bude v podobě přímých grantů, návratných záloh a daňových výhod. Podpora by měla přispět k vývoji vakcíny, nemocničního a lékařského vybavení včetně ventilátorů, a ochranných oděvů a prostředků. Více zde.

Evropská komise schválila lotyšské schéma státní podpory ve výši 1,5 milionu EUR na podporu zemědělských podniků postižených koronavirem

Evropská komise schválila dne 12/05/2020 lotyšské schéma státní podpory určené na pomoc zemědělským podnikům postiženým koronavirem. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 1,5 milionu EUR, určeno by mělo být podnikům všech velikostí zaměřených na primární zemědělskou produkci. Podpora bude poskytována ve formě půjček s nulovou úrokovou sazbou, společnostem umožní stabilizaci finančních toků a poskytne prostředky na nákup zboží, surovin a služeb (osiva, minerální hnojiva, přípravky na ochranu rostlin). Více zde.

Evropská komise schválila chorvatské schéma státní podpory ve výši 322 milionů EUR s cílem pomoci mikro, malým a středním podnikům postiženým koronavirovou krizí

Evropská komise schválila dne 12/05/2020 chorvatské schéma státní podpory, které by mělo zajistit pomoc mikro, malým a středním podnikům, podpora bude mít formu dotovaných půjček a státních záruk za půjčky. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 322 milionů EUR, mělo by pomoci podnikům nejvíce zasažených krizí s udržením jejich činností. Více zde.

Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 25 milionů EUR na podporu výzkumu a vývoje produktů souvisejících s koronavirem

Evropská komise schválila dne 12/05/2020 belgické schéma státní podpory určené na podporu výzkumu a vývoje produktů souvisejících s koronavirem, podpora je určena pro valonskou část země. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 25 milionů EUR, poskytováno bude v podobě přímých grantů a návratných záloh, pomoci by mělo s diagnostikou a vývojem vakcíny. Více zde.