Monitoring evropských událostí k 11.6.2020


Evropská komise navrhuje částečné a postupné rušení cestovních omezení na základě koordinovaného přístupu

Evropská komise dne 11/06/2020 vydala doporučení zemím Schengenského prostoru stran částečného a postupného rušení cestovních omezení v rámci Schengenského prostoru po 15/06/2020, a stran prodloužení dočasných omezení cest, které nejsou hodnoceny jako zásadní, do EU do 30/06/2020 (vzhledem ke kritické situaci v některých třetích zemích). Veškeré akce by měly být koordinované, členské státy EU by proto měly odsouhlasit společný seznam zemí mimo EU, pro které mohou být opatření uvolněna již od 01/07/2020. Komise navrhuje uvolnit opatření pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Černou Horu, Makedonii a Srbsko. V rámci vnitřních hranic Komise doporučuje členským státům dokončit proces uvolňování omezujících opatření s cílem zajistit volný pohyb osob v rámci EU do 15/06/2020. Více zde.

Evropská investiční banka poskytne až 100 milionů EUR na vývoj a výrobu vakcín proti COVID-19

Evropská komise informovala dne 11/06/2020 o rozhodnutí Evropské investiční banky poskytnout v rámci investičního plánu pro Evropu až 100 milionů EUR společnosti BioNTech na vývoj a výrobu vakcín proti COVID-19. Podpora bude poskytnuta ve dvou tranších po 50 milionech EUR po dosažení předem stanovených milníků. Více zde.

Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 1,65 miliardy EUR na podporu podnikům všech velikostí

Evropská komise schválila dne 11/06/2020 polské schéma státní podpory s cílem pomoci podnikům všech velikostí postiženým koronavirovou krizí. Nový systém rekapitalizace bude zajišťovat kapitálovou podporu ve výši až 1,65 miliardy EUR, podpora bude poskytována ve formě kapitálových nástrojů (akcie) a hybridních kapitálových nástrojů (konvertibilní dluhopisy a půjčky). Více zde.

Evropská komise schválila švédské schéma státní podpory ve výši 3,7 miliardy EUR na podporu podniků postižených koronavirem

Evropská komise schválila dne 11/06/2020 švédské schéma státní podpory s cílem zajistit kompenzace podnikům za škody způsobené koronavirovou krizí. Nové schéma bude dosahovat výše až 3,7 miliardy EUR, podpora bude dostupná společnostem ze všech sektorů, způsobilé společnosti budou ty, které zaznamenaly propad obratu nejméně o 30 %. Podpora ve formě přímých grantů bude pokrývat maximálně 75 % ztrát. Více zde.