Monitoring evropských událostí k 11.5.2020


Německo připravuje podpůrný balíček pro národní železniční podnik Deutsche Bahn, podpora by v první fázi mohla dosahovat výše až 4,5 miliardy EUR

Německo připravuje podle informací evropských médií podpůrný balíček s cílem pomoci národnímu železničnímu podniku Deutsche Bahn postiženému koronavirovou krizí. Během dubna klesla poptávka po osobních cestách na dlouhou vzdálenost o 90 %, o 80 % propadl i zájem o lokální spoje. Nákladní doprava propadla o 40 %. Státem vlastněná skupina Deutsche Bahn očekává celkové ztráty ve výši 11-13,5 miliardy EUR mezi roky 2022 a 2024, ztráta u železniční dopravy z této částky představuje 8,2 – 10,2 miliardy EUR. Polovinu ztráty by skupina mohla kompenzovat skrze úsporu nákladů včetně například snížení počtu zaměstnanců či dočasného zrušení bonusů, 75 % ze zbývající ztráty by měla kompenzovat vláda. V rámci první fáze by mohla vláda poskytnout Deutsche Bahn kapitálovou injekci ve výši 4,5 miliardy EUR, v případě schválení balíčku by se tak mohlo stát v řádu nadcházejících týdnů. Zbytek kompenzované částky by měl být poskytnut do konce roku 2020. První jednání na národní úrovni by měla proběhnout v pátek 15/05/2020, v případě schválení pak musí návrh schválit ještě Evropská komise. Více zde.

Evropská komise navrhla odklad vstupu pravidel DPH z elektronického obchodu a částí směrnice o správní spolupráci v oblasti daní v platnost v souvislosti s pandemií koronaviru

Evropská komise dne 08/04/2020 navrhla odklad vstupu v platnost dvou opatření týkajících se daní. Prvním opatřením jsou pravidla DPH z elektronického obchodu, která byla Radou schválena již v prosinci 2017 (znění zde), a která měla vstoupit v platnost v lednu 2021. Vzhledem k právě probíhající pandemii koronaviru Evropská komise nicméně navrhuje odklad vstupu v platnost o šest měsíců, na 01/07/2021. Evropská komise rovněž navrhuje odklad některých termínů stanovených ve směrnici o správní spolupráci v oblasti daní, odklady by se mohly vztahovat například na výměnu informací týkající se finančních aktivit daňových rezidentů jiných států, případně plánování přeshraničních daňových úprav (lhůty by měly být prodlouženy až o 3 měsíce). Datum vstupu směrnice v platnost by mělo být zachováno na 01/07/2020. Návrh Komise nyní musí být schválen Radou a Parlamentem. Více zde.

Evropská komise zahájila druhou veřejnou konzultaci k revizi Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)

Evropská komise zahájila dne 11/05/2020 v pořadí již druhou veřejnou konzultaci zaměřenou na státní podpory, konkrétně na revizi Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER). Členské státy a další zúčastněné strany se nyní mohou vyjádřit k aktualizovanému návrhu na možnost osvobození se od kontrol Evropské Komise podle pravidel EU o státní podpoře, která je poskytována prostřednictvím národních fondů na projekty podporované v rámci některých centrálně řízených programů EU. Flexibilita pravidel pro státní podpory byla v uplynulých týdnech posílena v souvislosti s probíhající koronavirovou krizí. Veřejná konzultace je otevřena do 06/07/2020. Více zde.

Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 450 milionů EUR na podporu podniků postižených koronavirem

Evropská komise schválila dne 11/05/2020 polské schéma státní podpory, které by mělo pomoci podnikům postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 450 milionů EUR, kofinancováno bude z Evropských strukturálních a investičních fondů. Schéma bude mít podobu půjček a veřejných záruk na půjčky, dostupné bude všem společnostem ze všech odvětví, které mají přístup k evropským strukturálním fondům, a které čelí potížím v důsledku koronaviru. Více zde.

Evropská komise schválila řecké schéma státní podpory ve výši 500 milionů EUR na podporu osob samostatně výdělečně činných

Evropská komise schválila dne 11/05/2020 řecké schéma státní podpory s cílem pomoci osobám samostatně výdělečně činným během koronavirové krize. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 500 milionů EUR, příjemcům by mělo pomoci částečně kompenzovat ztráty způsobené koronavirovou krizí. Více zde.

Evropská komise schválila britské schéma státní podpory ve výši přes 10 miliard EUR na podporu osob samostatně výdělečně činných a společníků osobních společností

Evropská komise schválila dne 11/05/2020 britské schéma státní podpory s cílem zajistit pomoc osobám samostatně výdělečně činným a společníkům osobních společností. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 10,3 miliardy EUR, vypláceno by mělo být všem společnostem postiženým koronavirem napříč Velkou Británii prostřednictvím přímých grantů. Více zde.

Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory s cílem pomoci malým a středním podnikům postiženým koronavirem, jejichž aktivity souvisejí s exportem

Evropská komise schválila dne 11/05/2020 francouzské schéma státní podpory, jehož cílem by mělo být zajištění podpory malým a středním podnikům, které byly postiženy současnou koronavirovou krizí, a jejichž aktivity souvisejí s exportem. Podpora bude poskytována ve formě státních záruk, přístupná bude všem francouzským společnostem, jejichž roční obrat je nižší než 1,5 miliardy EUR. Na toto opatření by mohlo být uvolněno až 200 milionů EUR. Více zde.