Monitoring evropských událostí k 9.6.2020


V prvním čtvrtletí roku 2020 propadlo HDP v Evropské Unii o 3,2 %, zaměstnanost o 0,1 %

Evropský statistický úřad EUROSTAT vydal dne 09/06/2020 zprávu týkající se HDP a zaměstnanosti v prvním čtvrtletí 2020. Podle informací Eurostatu propadlo HDP v EU během prvního čtvrtletí 2020 (ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2019) o 3,2 %, v eurozóně pak o 3,6 %. Zaměstnanost v EU klesla o 0,1 %, v eurozóně pak o 0,2 %. Ve srovnání s prvním čtvrtletím 2019 pak v prvním čtvrtletí 2020 propadlo HDP o 2,6 % (v EU) a 3,1 % (v eurozóně), nezaměstnanost ale v letošním roce oproti prvnímu čtvrtletí 2019 vzrostla o 0,4 % jak v EU, tak v eurozóně. Více zde.

Rada přijala změny základních hodnot systému kompenzace a snižování uhlíku v mezinárodním letectví v souvislosti s koronavirem

Rada schválila dne 09/06/2020 své stanovisko ke změně základních hodnot systému kompenzace a snižování uhlíku v mezinárodním letectví (CORSIA) s cílem zohlednit důsledky pandemie koronaviru. Stanovisko Rady upravuje postoj EU k referenčnímu období, které se má použít k měření růstu emisí CO2 v mezinárodním letectví, s cílem zohlednit bezprecedentní pokles letecké dopravy v důsledku koronavirové krize. Více zde.

Rada přijala závěry o utváření digitální budoucnosti Evropy, které se zabývají širokou škálou otázek souvisejících s prováděním digitální strategie EU

Rada přijala dne 09/06/2020 závěry Rady o utváření digitální budoucnosti Evropy, které se zabývají širokou škálou otázek souvisejících s prováděním digitální strategie EU. Závěry pojednávají o oblastech od připojení, digitálních hodnotových řetězců a elektronického zdravotnictví až po ekonomiku založenou na datech, umělou inteligenci a digitální platformy. Text rovněž zdůrazňuje dopad digitální transformace na boj proti pandemii a její zásadní úlohu při oživení po krizi způsobené COVID-19. Více zde.

Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 155 milionů EUR na podporu ekonomiky během koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 09/06/2020 maďarské schéma státní podpory určené na pomoc obnově ekonomiky v souvislosti s propuknutím pandemie koronaviru. Nové schéma bude dosahovat výše až 155 milionů EUR, podpora bude poskytována ve formě přímých grantů na pokrytí investic s cílem zachovat pracovní místa nebo utvářet nové pracovní příležitosti. Více zde.

V Úředním věstníku Evropské Unie byla zveřejněna informace o neuplatnění určitých ustanovení Německem

V Úředním věstníku Evropské Unie byla dne 09/06/2020 zveřejněna informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Německem: Rozšíření onemocnění COVID-19. Více zde.