Monitoring evropských událostí k 10.6.2020


Evropská komise informovala o posílení boje proti dezinformacím o koronaviru

Evropská komise informovala dne 10/06/2020 o posílení boje proti dezinformacím o pandemii koronaviru, kterou provází masivní vlna falešných a zavádějících informací. Systém včasného varování a integrovaná politická reakce EU na krize budou nadále rozvíjeny a jejich kapacita bude navýšena, v rámci balíčku „tým Evropa“ nabídne EU větší podporu a pomoc zástupcům občanské společnosti, nezávislým médiím a novinářům ve třetích zemích a bude více přispívat ke kontrole porušování svobody tisku a zasazovat se o bezpečnější mediální prostředí, Komise rovněž využije výsledků nově zřízeného Evropského střediska pro sledování digitálních médií a ještě vystupňuje svou podporu ověřovatelům faktů a výzkumným pracovníkům. Více zde.

Evropská komise schválila portugalské schéma státní podpory ve výši 1,2 miliardy EUR na podporu portugalské letecké společnosti TAP

Evropská komise schválila dne 10/06/2020 portugalské schéma státní podpory, které by mělo pokrýt naléhavou potřebu likvidity portugalské letecké společnosti TAP. Nové schéma bude dosahovat výše až 1,2 miliardy EUR, cílem opatření je poskytnout TAP dostatečné zdroje pro řešení jeho okamžitých potřeb likvidity s cílem připravit plán dlouhodobé životaschopnosti společnosti. Více zde.

Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 286 milionů EUR na rekapitalizaci letecké společnosti Finnair

Evropská komise schválila dne 10/06/2020 finské schéma státní podpory na rekapitalizaci finské letecké společnosti Finnair. Nové schéma bude dosahovat výše až 286 milionů EUR, jeho cílem bude zajistit další pokračování fungování společnosti zajišťující domácí a mezinárodní letecké služby pro Finsko, které jsou nezbytné pro oživení národního hospodářství po vypuknutí koronaviru. Více zde.

Evropská komise schválila kyperské schéma státní podpory ve výši 33 milionů EUR, které umožní odklad platby DPH společnostem postiženým koronavirem

Evropská komise schválila dne 10/06/2020 kyperské schéma státní podpory, kterým se odkládá platba DPH na podporu společností postižených koronavirem. Nové schéma bude dosahovat výše až 33 milionů EUR, společnosti mohou zaplatit DPH za duben, květen a červen až do 10/11/2020, a to bez sankcí a bez úroků. Schéma bude přístupné společnostem všech velikostí ze všech odvětví, jejichž činnost byla koronavirovou krizí narušena. Více zde.