Monitoring evropských událostí k 10.4.2020 COVID-19


Euroskupina: Ministři financí se dohodli na balíčku pro řešení koronaviru ve výši 540 miliard EUR, plán pro obnovu ekonomiky bude diskutován v nadcházejících dnech:

Euroskupina složená z ministrů financí se dne 09/04/2020 dohodla na balíčku finančních opatření s cílem řešit současnou koronavirovou krizi a její dopady. Euroskupina zdůraznila nutnost vytvoření rozsáhlé strategie kombinující krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle, a zdůraznila, že členské státy doposud alokovaly na řešení krize okolo 3 % HDP. Euroskupina uvítala návrh Komise na posílení flexibility evropských fondů, podpořila zřízení mimořádného nástroje s cílem zajistit financování výjimečných podpor skrze granty, uvítala posílení aktivit a iniciativ Evropské investiční banky, která uvolnila celoevropský garanční fond ve výši 25 miliard EUR, a umožnila financování zejména malých a středních společností v celkové výši až 200 miliard EUR. Euroskupina podpořila zavedení Krizové podpory během současné pandemie s cílem zajistit záchrannou síť v eurozóně. Tato podpora bude dostupná členům eurozóny, kteří by se zavázali, že tuto podporu v podobě úvěrů použijí na podporu domácího financování přímých a nepřímých nákladů na zdravotní péči, léčení, a prevenci COVID-19. Podpora by mohla dosahovat 2 % HDP daného členského státu (ke konci roku 2019). Euroskupina podpořila existenci krizového nástroje financování SURE s cílem podpořit zaměstnanost, výše podpor (prostřednictvím půjček) by mohla dosáhnout celkem 100 miliard EUR. Euroskupina se zavázala k práci na přípravě Fondu obnovy s cílem zajistit finanční podporu pro obnovu ekonomiky a hospodářství EU, cílem je postupovat v souladu s EU prioritami a zajistit solidaritu s nejvíce postiženými zeměmi. Nový Víceletý finanční rámec (VFR) bude podle Euroskupiny hrát hlavní roli v ekonomické obnově EU, bude muset reflektovat současnou krizi a nadcházející výzvy prostřednictvím správně nastavených priorit, které členským státům umožní efektivně řešit dopady krize na místní ekonomiku. Zpracována bude muset být i takzvaná Roadmap pro obnovu, která by měla podněcovat tvorbu kvalitních pracovních míst, podporu odolnosti a konkurenceschopnosti, a udržitelný růst. Celkový balíček pomoci by měl dosáhnout téměř 540 miliard EUR. V následujících dnech bude Euroskupina detailněji projednávat plán pro Fond obnovy ekonomiky i takzvané „corona-bonds“, které prosazuje mimo jiné Itálie. Corona-bonds by měly umožnit financování obnovy ekonomiky, aniž by země dále zvyšovaly svůj veřejný dluh (v případě Itálie 135 % HDP). Euroskupina bude nyní spolupracovat s chorvatským předsednictvím na konkrétních návrzích. Více zdezdezde a zde.

 Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 3 miliardy EUR na podporu vlámské části země:

Evropská komise schválila dne 10/04/2020 belgické schéma státní podpory určené na podporu ekonomiky vlámské části země v době koronaviru. Nové schéma by mohlo dosáhnout výše až 3 miliard EUR, a mělo by být určeno na redukci rizik spojených s vydáváním nebo restrukturalizací půjček těm společnostem, které jsou nejvíce zasaženy hospodářským dopadem koronaviru, přičemž by mělo pomoci zajistit pokračování jejich činnosti. Více zde.

 Evropská komise schválila litevské schéma státní podpory ve výši 150 milionů EUR na podporu místní ekonomiky:

Evropská komise schválila dne 10/04/2020 litevské schéma státní podpory s cílem pomoci litevské ekonomice v době koronavirové krize. Nové schéma by mohlo dosáhnout výše až 150 milionů EUR, a mělo by zajistit likviditu prostřednictvím dotovaných půjček společnostem zejména pro malé a střední podniky, které čelí nedostatku finančních prostředků. Nové schéma by rovněž mělo umožnit půjčky společnostem na nezaplacené faktury. Více zde.

 Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 115 milionů EUR na podporu polské ekonomiky:

Evropská komise schválila dne 10/04/2020 polské schéma státní podpory s cílem pomoci podnikům všech velikostí zasaženým koronavirovou krizí. Nové schéma by mohlo dosáhnout výše až 115 milionů EUR, mělo by být určeno mikro, malým, středním i velkým společnostem, které čelí negativním dopadům koronaviru. Nové schéma by mělo mít podobu přímých grantů, které umožní částečné pokrytí úroků z půjček, které by obvykle měl nést dlužník. Více zde.

Světová obchodní organizace: Koronavirus by mohl způsobit propad světového obchodu až o jednu třetinu:

Světová obchodní organizace (WTO) varovala dne 08/04/2020 před dopady koronaviru na světový obchod. WTO očekává propad světového obchodu v souvislosti s koronavirem o 13 až 32 %, světový obchod by navíc mohl být plně obnoven až v roce 2021, a to pouze za předpokladu, že budou země navzájem spolupracovat. Prakticky všechny země by podle WTO měly v letošním roce čelit propadu obchodu nad 10 %. Dopady koronaviru by podle WTO mohly být tedy horší, než jaké způsobila Velká recese v roce 2009, kdy světový obchod propadl o 12,5 %. Více zde a zde.

Evropské sdružení zpracovatelů plastů žádá v souvislosti s koronavirovou krizí o odklad směrnice zakazující používání jednorázových plastů:

Evropské sdružení zpracovatelů plastů (EuPC) dne 08/04/2020 odeslalo dopis adresovaný Evropské komisi s žádostí o odklad implementace Směrnice zakazující používání jednorázových plastů v souvislosti s právě probíhající koronavirovou krizí. Podle EuPC by mělo být provádění směrnice na národní úrovni odloženo alespoň o jeden rok, přičemž by mělo být upuštěno od zákazu některých konkrétních druhů jednorázových plastů. V souvislosti s koronavirem roste preference balených potravin, EuCP v tomto kontextu uvádí, že jednorázové plasty jsou nezbytné pro boj proti dalšímu šíření koronaviru, pro zajištění hygieny potravin, a pro prevenci před kontaminací potravin. V kontextu šíření koronaviru již nový parlament na Slovensku odložil plánované zálohování PET lahví a plechovek. Zálohování podle původního plánu mělo být implementováno od roku 2022, podle vyjádření Vlády ale nedojde k implementaci dříve, než v roce 2023. Více zde a zde.