Konference Dny teplárenství a energetiky


Rádi bychom vás informovali, že se advokátka naší kanceláře Hana Drápelová zúčastnila prestižní konference Dny teplárenství a energetiky, která se konala 26. a 27. dubna 2023 v Olomouci. Jedná se o dvoudenní mezinárodní akci, která pravidelně představuje novinky, inovace a témata, která významně ovlivňují současný trh s teplem, energiemi i odpadovým hospodářstvím.

Hana Drápelová přispěla do diskusního panelu na téma „Aplikace stropu tržního příjmu pro výrobce elektřiny“. V panelu se diskutovalo o tom, jaký je dopad této regulace na energetické společnosti a jaké jsou její právní aspekty. Hana Drápelová upozornila na to, že strop tržního příjmu je zaveden jako dočasné opatření, které má zajistit stabilitu cen elektřiny a podpořit investice do obnovitelných zdrojů energie. Zároveň poukázala na skutečnost, že strop tržního příjmu může mít negativní dopady na konkurenci a efektivitu trhu s elektřinou a že je třeba hledat jiné způsoby, jak dosáhnout cílů energetické politiky.

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě věnuje všem oblastem energetiky a energetického práva. Nabízíme komplexní právní služby v oblasti regulace, smluv, financování, projektů, sporů a dalších otázek souvisejících s produkcí, distribucí a obchodem s energiemi. Máme bohaté zkušenosti s poradenstvím energetickým společnostem, obcím i spotřebitelům. Sledujeme aktuální vývoj v legislativě i v praxi a neustále se vzděláváme v této dynamické oblasti práva.