Kompenzační bonus pro OSVČ


Poslanecká sněmovna dnes bude projednávat návrh zákona, který by prodloužil vyplácení tzv. kompenzačního bonusu, a to v tzv. druhém bonusovém období od 1. května 2020 do 8. června 2020. Výše kompenzačního bonusu je navrhována ve stejné výši, tj. 500 Kč denně. Zároveň však bude projednáván také pozměňovací návrh Senátu Parlamentu ČR, který zvyšuje kompenzační bonus, a to na částku 700 Kč denně za květen 2020 a 900 Kč denně za červen 2020. O výsledku jednání budeme informovat.